Տպել

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԽՈՐՀՐԴԻ
ԹԻՎ 13 ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳ

ք. Երևան,
06 սեպտեմբերի 2019 թվական

ՀՀ ԱԺ նստավայր, 334 սենյակ
ժամը՝ 16:00