Տպել

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԽՈՐՀՐԴԻ
ԹԻՎ 11 ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳ

ք. Երևան,
17 հունիսի 2019 թվական

ՀՀ ԱԺ նստավայր, 330 սենյակ
ժամը՝ 16:00