National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
ArmenianRussianEnglishFrench
Արխիվ
09.02.2018

Երկ Երք Չրք Հնգ Ուր Շբթ Կիր
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏ ԳՈՒՄԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆՀայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 100-րդ և «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 41-րդ հոդվածների համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախաձեռնությամբ 2018 թվականի փետրվարի 6-ին գումարված Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի հերթական նիստերի ավարտից անմիջապես հետո գումարել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ` նախաձեռնողի սահմանած օրակարգով:

Հարցի անվանումը Կոդը և հեղինակները
1.
ա) Ներման մասին
Կ-238-17.01.2018,07.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2381-17.01.2018-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2382-17.01.2018-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
Հանրային խորհրդի մասին
Կ-246-29.01.2018,07.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
Անվտանգության խորհրդի կազմավորման եւ գործունեության մասին
Կ-249-31.01.2018,07.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-219-14.12.2017,19.12.2017-ՊԻՄԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2191-14.12.2017-ՊԻՄԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2192-14.12.2017-ՊԻՄԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2193-14.12.2017-ՊԻՄԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2194-14.12.2017-ՊԻՄԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2195-14.11.2017-ՊԻՄԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2196-14.12.2017-ՊԻՄԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2197-14.12.2017-ՊԻՄԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2198-14.12.2017-ՊԻՄԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2199-08.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-21910-08.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
ա) «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-237-15.01.2018-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2371-15.01.2018-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2372-15.01.2018-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-2373-15.01.2018-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2374-15.01.2018-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-239-23.01.2018-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2391-23.01.2018-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-2392-23.01.2018-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Մարդու արյան եւ դրա բաղադրամասերի դոնորության եւ փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-2393-23.01.2018-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Մարդուն օրգաններ եւ (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2394-23.01.2018-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Մարդու վերարտադրողական առողջության եւ վերարտադրողական իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-2395-23.01.2018-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-2396-23.01.2018-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-2397-23.01.2018-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Երեխաներին կրծքով կերակրման խրախուսման եւ մանկական սննդի շրջանառության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-2398-23.01.2018-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2399-23.01.2018-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23910-23.01.2018-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23911-23.01.2018-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23912-23.01.2018-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23913-23.01.2018-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
Աջակողմյան ղեկային տեղաբաշխմամբ տրանսպորտային միջոցների ներմուծումը ժամանակավոր արգելելու մասին
Կ-247-30.01.2018-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարությունԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS