Տպել

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ ԳՈՒՄԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 100-րդ եւ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 44-րդ հոդվածների համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախաձեռնությամբ 2019 թվականի հուլիսի 9-ին` ժամը 10:00-ին, գումարել Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջան` նախաձեռնողի սահմանած օրակարգով:

Հարցի անվանումը Կոդը և հեղինակները
1.
«Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-029-26.02.2019,18.06.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-042-06.03.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0421-06.03.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
ա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-194-19.06.2019-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1941-19.06.2019-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Բնապահպանական իրավախախտումների հետեւանքով կենդանական եւ բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1942-19.06.2019-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
«Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-191-14.06.2019-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
ա) Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցչի մասին
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-197-19.06.2019,09.07.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1971-19.06.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1972-19.06.2019,09.07.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1973-19.06.2019,09.07.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի կատարման 2018 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-124-02.05.2019-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
«Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-196-19.06.2019-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
Քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-078-29.03.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
ա) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-084-02.04.2019,31.05.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0841-02.04.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0842-02.04.2019,31.05.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0843-02.04.2019,31.05.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Նոտարիատի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0844-02.04.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Հրապարակային սակարկությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0845-02.04.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0846-02.04.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0847-02.04.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0848-02.04.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0849-02.04.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-08410-31.05.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն

Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը «2019 թվականի հուլիսի 9-ին գումարվող Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանի անցկացման մասին»


Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը «2019 թվականի հուլիսի 9-ին գումարվող Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանի օրակարգային հարցերի քննարկման հատուկ ընթացակարգի մասին»