Տպել
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ
ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ


        Ազգային ժողովը ՈՐՈՇՈՒՄ Է.
        1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ութերորդ գումարման երրորդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա հետեւյալ հարցերը.
Հարցի անվանումը Կոդը և հեղինակները
1. ա) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-008-18.08.2021,01.12.2021-ՏՏԳՇ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0081-18.08.2021,01.12.2021-ՏՏԳՇ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2. ա) «Գնումների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-011-20.08.2021,22.10.2021-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0111-20.08.2021,22.10.2021-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0112-20.08.2021,22.10.2021-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0113-20.08.2021,22.10.2021-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3. Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-021-14.09.2021-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4. ա) «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-039-22.09.2021-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0391-22.09.2021-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0392-22.09.2021-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0393-22.09.2021-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5. ա) Սնդիկի մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-049-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0491-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6. ա) «Կենդանական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-050-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0501-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0502-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0503-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7. «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-052-28.09.2021,09.11.2021-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` Գեւորգ Պապոյան
8. ա) Անկանխիկ գործառնությունների մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-061-08.10.2021-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիական oրենuգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մաuին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0611-08.10.2021-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաuտանի Հանրապետության աշխատանքային oրենuգրքում փոփոխություն կատարելու մաuին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0612-08.10.2021-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաuտանի Հանրապետության oրենuգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մաuին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0613-08.10.2021-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահuկողության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մաuին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0614-08.10.2021-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0615-08.10.2021-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0616-08.10.2021-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0617-08.10.2021-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0618-08.10.2021-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9. «Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-077-28.10.2021-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10. «Հանրակրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-100-26.11.2021-ԳԿ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11. Վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-057-04.10.2021-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` Արամ Վարդեւանյան
12. Մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրություն
123-17.12.2021-
13. Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի անդամի ընտրություն
128-29.12.2021-
14. Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի անդամի ընտրություն
129-29.12.2021-
15. Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալի ընտրություն
131-11.01.2022-

        2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ութերորդ գումարման երրորդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկել գլխադասային հանձնաժողովի կողմից դրական եզրակացություն ստացած հետեւյալ հարցերը.
Հարցի անվանումը Կոդը և հեղինակները
1. ա) «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-031-17.09.2021-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0311-17.09.2021-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2. «Գովազդի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-045-22.09.2021-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3. «Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-053-28.09.2021,13.01.2022-ԱռՀ-011/0
Հեղինակներ` Նարեկ Զեյնալյան, Լուսինե Բադալյան, Հրաչյա Հակոբյան, Էմմա Պալյան, Հռիփսիմե Հունանյան
4. «Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-066-15.10.2021,13.01.2022-ԱռՀ-011/0
Հեղինակներ` Նարեկ Զեյնալյան, Լուսինե Բադալյան
5. «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-085-09.11.2021,13.01.2022-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` Հայկ Սարգսյան
6. «Հիդրոօդերեւութաբանական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-086-09.11.2021-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7. Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-091-15.11.2021-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8. ա) «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-092-15.11.2021,11.01.2022-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0921-15.11.2021,11.01.2022-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0922-15.11.2021,11.01.2022-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-093-17.11.2021-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` Վիլեն Գաբրիելյան
10. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաuտանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-097-22.11.2021-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Պ-098-22.11.2021,11.01.2022-ՊԻ-011/0
Հեղինակներ` Տաթեւիկ Գասպարյան, Լենա Նազարյան, Նարեկ Բաբայան
12. «Կրթության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-101-29.11.2021,13.01.2022-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
13. ա) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-102-29.11.2021-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1021-29.11.2021-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14. ա) «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-103-30.11.2021,11.01.2022-ՊԻ-011/0
Հեղինակներ` Վլադիմիր Վարդանյան, Վահագն Հովակիմյան
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-1031-30.11.2021,11.01.2022-ՊԻ-011/0
Հեղինակներ` Վլադիմիր Վարդանյան, Վահագն Հովակիմյան
15. «Կրթության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-104-30.11.2021-ԳԿ-011/0
Հեղինակներ` Սիսակ Գաբրիելյան, Թագուհի Ղազարյան, Կնյազ Հասանով, Հասմիկ Հակոբյան
16. «Գնումների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-105-30.11.2021-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն

        3. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 3-րդ կետի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ութերորդ գումարման երրորդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկել գլխադասային հանձնաժողովի կողմից բացասական եզրակացություն ստացած, ինչպես նաեւ Կանոնակարգով սահմանված ժամկետում եզրակացություն չստացած հետեւյալ հարցերը.
Հարցի անվանումը Կոդը և հեղինակները


ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ,
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ
Հ. ԱՐՇԱԿՅԱՆ
2022թ. հունվարի 17
քաղ. Երեւան
ԱԺՈ-88-Լ