National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
 

 ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԱԶՄԸ

 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ՓՈՐՁԱԳԵՏ  (ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՂԵԿԱՎԱՐ)

ԱՇՈՏ ԱՐԾՐՈՒՆԻ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ

Տնտեսագիտության դոկտոր, դոցենտ

Հեռախոս՝ 011 513-384

Էլ-հասցե՝ pbo@parliament.am

Բյուջետային գրասենյակի համակարգող փորձագետը՝ 

 1. իրականացնում է Բյուջետային գրասենյակի փորձագետների աշխատանքի անմիջական համակարգումը, կազմակերպումը և վերահսկումը (աշխատանքի կազմակերպում, մեթոդական աջակցություն և անհրաժեշտության դեպքում փորձագետների աշխատանքային պարտականությունների վերաբաշխում),
 2. պատրաստում է պետական բյուջեի նախագծի ամփոփ նկարագիրը,
 3. պատրաստում է պետական բյուջեի նախագծի ճյուղային, ծրագրային, ոլորտային ամփոփ նկարագրեր և տեղեկանքներ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային ոլորտների մշտական հանձնաժողովի մասով,
 4. տրամադրում է տեղեկատվություն պետական բյուջեի կատարման ընթացքի վերաբերյալ,
 5. իրականացնում է պետական բյուջեի եկամուտների` ըստ հարկերի, տուրքերի, պաշտոնական դրամաշնորհների և այլ եկամուտների տեսակների, ինչպես նաև պետական բյուջեի ծախսերի և ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնությունների և պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրների առցանց դիտարկում`  տվյալ տարվա պետական բյուջեի մասին ՀՀ օրենքի հավելվածների մանրամասնությունների մակարդակով,
 6. աջակցում է Բյուջետային գրասենյակի պատրաստած հարցերի, հարցումների և հարցապնդումների ձևակերպմանը,
 7. պատրաստում է պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության ամփոփ նկարագիրը,
 8. պատրաստում է պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության ճյուղային, ծրագրային, ոլորտային ամփոփ նկարագրեր և տեղեկանքներ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային ոլորտների մշտական հանձնաժողովի մասով,
 9. պատրաստում է պետական բյուջեի կատարման (եռամսյակային) ընթացքի վերաբերյալ ՀՀ Կառավարության ներկայացրած տեղեկանքի ամփոփ նկարագիրը,
 10. տրամադրում է տեղեկատվություն Վերահսկիչ պալատի տարեկան, ընթացիկ հաշվետվությունների և եզրակացությունների վերաբերյալ,
 11. տրամադրում է տեղեկատվություն պետական բյուջեի կատարման ընթացքում ՀՀ կառավարության կողմից իր լիազորությունների շրջանակում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ,
 12. տրամադրում է աջակցություն Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներին ծրագրային բյուջետավորման ներդրման և կատարելագործման աշխատանքներում,
 13. իրականացնում է Բյուջետային գրասենյակի գործառույթներից բխող այլ լիազորություններ:

 

ՓՈՐՁԱԳԵՏ 

Հեռախոս՝ 011 511-630

Էլ-հասցե՝ pbo@parliament.am

Բյուջետային գրասենյակի փորձագետի գործունեության ոլորտներն են մակրոտնտեսական շրջանակը, պետական բյուջեի եկամուտներն ու  ծախսերը (ընդհանուր), ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնությունները, արտաբյուջետային միջոցները, պետական բյուջեի դեֆիցիտը  և պետական պարտքը: 

Բյուջետային գրասենյակի փորձագետը՝ 

 1. մասնակցում է Բյուջետային գրասենյակի աշխատանքների իրականացմանը և կատարում է համակարգող փորձագետի հանձնարարականները,
 2. պատրաստում է տեղեկանքներ պետական բյուջեի նախագծում, պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունում բյուջետային մուտքերը և ելքերը ծրագրային և/կամ այլ ձևաչափով ներկայացված փաստաթղթի վերաբերյալ,
 3. պատրաստում է պետական բյուջեի նախագծի ճյուղային, ծրագրային, ոլորտային ամփոփ նկարագրեր և տեղեկանքներ՝ Ազգային ժողովի Եվրոպական ինտեգրման ոլորտի և Արտաքին հարաբերությունների ոլորտի մշտական հանձնաժողովների մասով,
 4. աջակցում է պետական բյուջեի նախագծում փոփոխություններ կատարելու մասին առաջարկությունների ձևակերպմանը` անհրաժեշտության դեպքում իրականացնելով հաշվարկներ, ինչպես նաև տրամադրում է տեղեկատվություն պետական բյուջեի նախագծում ընդունված առաջարկությունների վերաբերյալ՝ ըստ ծախսերի բյուջետային դասակարգման համապատասխան հոդվածի և պետական բյուջեի նախագծի աղյուսակի համարի,
 5. իրականացնում է պետական բյուջեի եկամուտների` ըստ հարկերի, տուրքերի, պաշտոնական դրամաշնորհների և այլ եկամուտների տեսակների, ինչպես նաև պետական բյուջեի ծախսերի և ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնությունների և պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրների առցանց դիտարկում`  տվյալ տարվա պետական բյուջեի մասին ՀՀ օրենքի հավելվածների մանրամասնությունների մակարդակով,
 6. պատրաստում է տեղեկանքներ պետական բյուջեի եկամուտների (այդ թվում` արտաբյուջետա­յին միջոց­ների), ինչպես նաև պետական բյուջեով հատկացվող, հատկացված մի­ջոց­նե­րի (այդ թվում` արտաբյուջետային միջոցների) ծախսման վերաբերյալ,
 7. պատրաստում է տեղեկանքներ Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ, Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրերի, այդ թվում՝ պետական բյուջեի վրա վարկերի սպասարկման ազդեցության և Հայաստանի Հանրապետությանն օտարերկրյա պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների, ինչպես նաև այլ անձանց տրամադրած դրամաշնորհների վերաբերյալ.
 8. պատրաստում է տեղեկանքներ պետական բյուջեի նախագծի և պետական բյուջեի կատարման ընթացքում պետական բյուջեի եկամուտների, ծախսերի և ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնությունների, պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի), դրա  ֆինանսավորման աղբյուրների, պետական բյուջեի պարտքերի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի, Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրերի, այդ թվում՝ պետական բյուջեի վրա վարկերի սպասարկման ազդեցության և Հայաստանի Հանրապետությանն օտարերկրյա պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների, ինչպես նաև այլ անձանց կողմից տրամադրված դրամաշնորհների վերաբերյալ,
 9. պատրաստում է պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության ճյուղային, ծրագրային, ոլորտային ամփոփ նկարագրեր և տեղեկանքներ՝ Ազգային ժողովի Եվրոպական ինտեգրման ոլորտի և Արտաքին հարաբերությունների ոլորտի մշտական հանձնաժողովների մասով,
 10. աջակցում է հարցերի, հարցումների և հարցապնդումների ձևակերպմանը,
 11. աջակցում է Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներին ծրագրային բյուջետավորման ներդրման և կատարելագործման աշխատանքներում,
 12. Բյուջետային գրասենյակի համակարգող փորձագետի հանձնարարությամբ իր գործառնական պարտականությունների շրջանակում մասնակցում է Բյուջետային գրասենյակի գործառույթներից բխող հիմնախնդիրների լուծմանը,

ՓՈՐՁԱԳԵՏ 

ՀԱՅԿԱԶ ԱՐՄԵՆԻ ՆԱՍԻԲՅԱՆ

Հեռախոս՝  011 511-630

Էլ-հասցե՝pbo@parliament.am

Բյուջետային գրասենյակի փորձագետի գործունեության ոլորտներն են տնտեսական հարաբերությունները, շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը և բնակարանային շինարարությունն ու կոմունալ ծառայությունները:

Բյուջետային գրասենյակի փորձագետը՝ 

 1. պատրաստում է տեղեկանքներ պետական բյուջեի նախագծում, պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունում բյուջետային մուտքերը և ելքերը ծրագրային և/կամ այլ ձևաչափով ներկայացված փաստաթղթի վերաբերյալ,
 2. պատրաստում է պետական բյուջեի նախագծի ճյուղային, ծրագրային, ոլորտային ամփոփ նկարագրեր և տեղեկանքներ Տնտեսական ոլորտի, Գյուղատնտեսական և բնապահպանական ոլորտների մշտական հանձնաժողովների մասով,
 3. աջակցում է պետական բյուջեի նախագծում փոփոխություններ կատարելու մասին առաջարկությունների ձևակերպմանը` անհրաժեշտության դեպքում իրականացնելով հաշվարկներ, ինչպես նաև տրամադրում է տեղեկատվություն պետական բյուջեի նախագծում ընդունված առաջարկությունների վերաբերյալ՝ ըստ ծախսերի բյուջետային դասակարգման համապատասխան հոդվածի և պետական բյուջեի նախագծի աղյուսակի համարի,
 4. պատրաստում է պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության ճյուղային, ծրագրային, ոլորտային ամփոփ նկարագրեր և տեղեկանքներ՝ Տնտեսական ոլորտի, Գյուղատնտեսական և բնապահպանական ոլորտների մշտական հանձնաժողովների մասով,
 5. կազմում է Բյուջետային գրասենյակի կատարած աշխատանքների վերաբերյալ եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունները,
 6. աջակցում է հարցերի, հարցումների և հարցապնդումների ձևակերպմանը,
 7. աջակցում է Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներին ծրագրային բյուջետավորման ներդրման և կատարելագործման աշխատանքներում,
 8. պատրաստում է տեղեկանքներ պետական բյուջեի կատարման ընթացքի վերաբերյալ, ներառյալ կատարման ընթացքում ՀՀ կառավարության կողմից իր լիազորությունների շրջանակում կատարված փոփոխությունների:

ՓՈՐՁԱԳԵՏ 

ԱՐԹՈՒՐ ՍԵՐԳԵՅԻ ԾՓՆԵՑՅԱՆ

Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Հեռախոս՝

Էլ-հասցե՝

Բյուջետային գրասենյակի փորձագետի գործունեության ոլորտներն են պետական կառավարումը և տեղական ինքնակառավարումը, պաշտպանությունը, հասարակական կարգը, դատական գործունեությունը, պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդը, դասընթացների կազմակերպումը և գործավարությունը: 

Բյուջետային գրասենյակի փորձագետը՝ 

 1. պատրաստում է տեղեկանքներ պետական բյուջեի նախագծում, պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունում բյուջետային մուտքերը և ելքերը ծրագրային և/կամ այլ ձևաչափով ներկայացված փաստաթղթի վերաբերյալ,
 2. կազմակերպում է ծրագրային բյուջետավորման ձևաչափի վերաբերյալ դասընթացներ,
 3. պատրաստում է պետական բյուջեի նախագծի ճյուղային, ծրագրային, ոլորտային ամփոփ նկարագրեր և տեղեկանքներ՝ Պետական-իրավական ոլորտի, Պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի ոլորտների,  Մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային ոլորտների, Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման ոլորտների մշտական հանձնաժողովների մասով,
 4. աջակցում է պետական բյուջեի նախագծում փոփոխություններ կատարելու մասին առաջարկությունների ձևակերպմանը` անհրաժեշտության դեպքում իրականացնելով հաշվարկներ, ինչպես նաև տրամադրում է տեղեկատվություն պետական բյուջեի նախագծում ընդունված առաջարկությունների վերաբերյալ՝ ըստ ծախսերի բյուջետային դասակարգման համապատասխան հոդվածի և պետական բյուջեի նախագծի աղյուսակի համարի,
 5. աջակցում է հարցերի, հարցումների և հարցապնդումների ձևակերպմանը,
 6. պատրաստում է պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության ճյուղային, ծրագրային, ոլորտային ամփոփ նկարագրեր և տեղեկանքներ՝ Պետական-իրավական ոլորտի, Պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի ոլորտների, Մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային ոլորտների, Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման ոլորտների մշտական հանձնաժողովների մասով,
 7. պատրաստում է տեղեկանքներ պետական բյուջեի կատարման ընթացքի վերաբերյալ` ներառյալ կատարման ընթացքում ՀՀ կառավարության կողմից իր լիազորությունների շրջանակում կատարված փոփոխությունների,
 8. իրականացնում է Բյուջետային գրասենյակի գործավարությունը,
 9. աջակցում է Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներին ծրագրային բյուջետավորման ներդրման և կատարելագործման աշխատանքներում, 

ՓՈՐՁԱԳԵՏ 

Հեռախոս՝

Էլ-հասցե՝

Բյուջետային գրասենյակի փորձագետի գործունեության ոլորտներն են առողջապահություն, սոցիալական պաշտպանություն, կրթություն, հանգիստ, մշակույթ և կրոն: 

Բյուջետային գրասենյակի փորձագետը՝ 

 1. մասնակցում է Բյուջետային գրասենյակի աշխատանքների իրականացմանը և կատարում է համակարգող փորձագետի հանձնարարականները,
 2. պատրաստում է տեղեկանքներ պետական բյուջեի նախագծում, պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունում բյուջետային մուտքերը և ելքերը ծրագրային և/կամ այլ ձևաչափով ներկայացված փաստաթղթի վերաբերյալ,
 3. պատրաստում է պետական բյուջեի նախագծի ճյուղային, ծրագրային, ոլորտային ամփոփ նկարագրեր և տեղեկանքներ Առողջապահության, մայրության և մանկության ոլորտների, Գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի ոլորտների, Սոցիալական ոլորտի մշտական հանձնաժողովների մասով,
 4. աջակցում է պետական բյուջեի նախագծում փոփոխություններ կատարելու մասին առաջարկությունների ձևակերպմանը` անհրաժեշտության դեպքում իրականացնելով հաշվարկներ, ինչպես նաև տրամադրում է տեղեկատվություն պետական բյուջեի նախագծում ընդունված առաջարկությունների վերաբերյալ՝ ըստ ծախսերի բյուջետային դասակարգման համապատասխան հոդվածի և պետական բյուջեի նախագծի աղյուսակի համարի,
 5. պատրաստում է պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության ճյուղային, ծրագրային, ոլորտային ամփոփ նկարագրեր և տեղեկանքներ՝ Առողջապահության, մայրության և մանկության ոլորտների, Գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի ոլորտների, Սոցիալական ոլորտի  մշտական հանձնաժողովների մասով,
 6. աջակցում է հարցերի, հարցումների և հարցապնդումների ձևակերպմանը,
 7. աջակցում է Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներին ծրագրային բյուջետավորման ներդրման և կատարելագործման աշխատանքներում,
 8. պատրաստում է տեղեկանքներ պետական բյուջեի կատարման ընթացքի վերաբերյալ` ներառյալ կատարման ընթացքում ՀՀ կառավարության կողմից իր լիազորությունների շրջանակում կատարված փոփոխությունների
Բյուջետային գրասենյակ

 ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԱԶՄԸ

 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ՓՈՐՁԱԳԵՏ  (ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՂԵԿԱՎԱՐ)

ԱՇՈՏ ԱՐԾՐՈՒՆԻ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ

Տնտեսագիտության դոկտոր, դոցենտ

Հեռախոս՝ 011 513-384

Էլ-հասցե՝ pbo@parliament.am

Բյուջետային գրասենյակի համակարգող փորձագետը՝ 

 1. իրականացնում է Բյուջետային գրասենյակի փորձագետների աշխատանքի անմիջական համակարգումը, կազմակերպումը և վերահսկումը (աշխատանքի կազմակերպում, մեթոդական աջակցություն և անհրաժեշտության դեպքում փորձագետների աշխատանքային պարտականությունների վերաբաշխում),
 2. պատրաստում է պետական բյուջեի նախագծի ամփոփ նկարագիրը,
 3. պատրաստում է պետական բյուջեի նախագծի ճյուղային, ծրագրային, ոլորտային ամփոփ նկարագրեր և տեղեկանքներ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային ոլորտների մշտական հանձնաժողովի մասով,
 4. տրամադրում է տեղեկատվություն պետական բյուջեի կատարման ընթացքի վերաբերյալ,
 5. իրականացնում է պետական բյուջեի եկամուտների` ըստ հարկերի, տուրքերի, պաշտոնական դրամաշնորհների և այլ եկամուտների տեսակների, ինչպես նաև պետական բյուջեի ծախսերի և ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնությունների և պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրների առցանց դիտարկում`  տվյալ տարվա պետական բյուջեի մասին ՀՀ օրենքի հավելվածների մանրամասնությունների մակարդակով,
 6. աջակցում է Բյուջետային գրասենյակի պատրաստած հարցերի, հարցումների և հարցապնդումների ձևակերպմանը,
 7. պատրաստում է պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության ամփոփ նկարագիրը,
 8. պատրաստում է պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության ճյուղային, ծրագրային, ոլորտային ամփոփ նկարագրեր և տեղեկանքներ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային ոլորտների մշտական հանձնաժողովի մասով,
 9. պատրաստում է պետական բյուջեի կատարման (եռամսյակային) ընթացքի վերաբերյալ ՀՀ Կառավարության ներկայացրած տեղեկանքի ամփոփ նկարագիրը,
 10. տրամադրում է տեղեկատվություն Վերահսկիչ պալատի տարեկան, ընթացիկ հաշվետվությունների և եզրակացությունների վերաբերյալ,
 11. տրամադրում է տեղեկատվություն պետական բյուջեի կատարման ընթացքում ՀՀ կառավարության կողմից իր լիազորությունների շրջանակում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ,
 12. տրամադրում է աջակցություն Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներին ծրագրային բյուջետավորման ներդրման և կատարելագործման աշխատանքներում,
 13. իրականացնում է Բյուջետային գրասենյակի գործառույթներից բխող այլ լիազորություններ:

 

ՓՈՐՁԱԳԵՏ 

Հեռախոս՝ 011 511-630

Էլ-հասցե՝ pbo@parliament.am

Բյուջետային գրասենյակի փորձագետի գործունեության ոլորտներն են մակրոտնտեսական շրջանակը, պետական բյուջեի եկամուտներն ու  ծախսերը (ընդհանուր), ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնությունները, արտաբյուջետային միջոցները, պետական բյուջեի դեֆիցիտը  և պետական պարտքը: 

Բյուջետային գրասենյակի փորձագետը՝ 

 1. մասնակցում է Բյուջետային գրասենյակի աշխատանքների իրականացմանը և կատարում է համակարգող փորձագետի հանձնարարականները,
 2. պատրաստում է տեղեկանքներ պետական բյուջեի նախագծում, պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունում բյուջետային մուտքերը և ելքերը ծրագրային և/կամ այլ ձևաչափով ներկայացված փաստաթղթի վերաբերյալ,
 3. պատրաստում է պետական բյուջեի նախագծի ճյուղային, ծրագրային, ոլորտային ամփոփ նկարագրեր և տեղեկանքներ՝ Ազգային ժողովի Եվրոպական ինտեգրման ոլորտի և Արտաքին հարաբերությունների ոլորտի մշտական հանձնաժողովների մասով,
 4. աջակցում է պետական բյուջեի նախագծում փոփոխություններ կատարելու մասին առաջարկությունների ձևակերպմանը` անհրաժեշտության դեպքում իրականացնելով հաշվարկներ, ինչպես նաև տրամադրում է տեղեկատվություն պետական բյուջեի նախագծում ընդունված առաջարկությունների վերաբերյալ՝ ըստ ծախսերի բյուջետային դասակարգման համապատասխան հոդվածի և պետական բյուջեի նախագծի աղյուսակի համարի,
 5. իրականացնում է պետական բյուջեի եկամուտների` ըստ հարկերի, տուրքերի, պաշտոնական դրամաշնորհների և այլ եկամուտների տեսակների, ինչպես նաև պետական բյուջեի ծախսերի և ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնությունների և պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրների առցանց դիտարկում`  տվյալ տարվա պետական բյուջեի մասին ՀՀ օրենքի հավելվածների մանրամասնությունների մակարդակով,
 6. պատրաստում է տեղեկանքներ պետական բյուջեի եկամուտների (այդ թվում` արտաբյուջետա­յին միջոց­ների), ինչպես նաև պետական բյուջեով հատկացվող, հատկացված մի­ջոց­նե­րի (այդ թվում` արտաբյուջետային միջոցների) ծախսման վերաբերյալ,
 7. պատրաստում է տեղեկանքներ Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ, Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրերի, այդ թվում՝ պետական բյուջեի վրա վարկերի սպասարկման ազդեցության և Հայաստանի Հանրապետությանն օտարերկրյա պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների, ինչպես նաև այլ անձանց տրամադրած դրամաշնորհների վերաբերյալ.
 8. պատրաստում է տեղեկանքներ պետական բյուջեի նախագծի և պետական բյուջեի կատարման ընթացքում պետական բյուջեի եկամուտների, ծախսերի և ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնությունների, պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի), դրա  ֆինանսավորման աղբյուրների, պետական բյուջեի պարտքերի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի, Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրերի, այդ թվում՝ պետական բյուջեի վրա վարկերի սպասարկման ազդեցության և Հայաստանի Հանրապետությանն օտարերկրյա պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների, ինչպես նաև այլ անձանց կողմից տրամադրված դրամաշնորհների վերաբերյալ,
 9. պատրաստում է պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության ճյուղային, ծրագրային, ոլորտային ամփոփ նկարագրեր և տեղեկանքներ՝ Ազգային ժողովի Եվրոպական ինտեգրման ոլորտի և Արտաքին հարաբերությունների ոլորտի մշտական հանձնաժողովների մասով,
 10. աջակցում է հարցերի, հարցումների և հարցապնդումների ձևակերպմանը,
 11. աջակցում է Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներին ծրագրային բյուջետավորման ներդրման և կատարելագործման աշխատանքներում,
 12. Բյուջետային գրասենյակի համակարգող փորձագետի հանձնարարությամբ իր գործառնական պարտականությունների շրջանակում մասնակցում է Բյուջետային գրասենյակի գործառույթներից բխող հիմնախնդիրների լուծմանը,

ՓՈՐՁԱԳԵՏ 

ՀԱՅԿԱԶ ԱՐՄԵՆԻ ՆԱՍԻԲՅԱՆ

Հեռախոս՝  011 511-630

Էլ-հասցե՝pbo@parliament.am

Բյուջետային գրասենյակի փորձագետի գործունեության ոլորտներն են տնտեսական հարաբերությունները, շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը և բնակարանային շինարարությունն ու կոմունալ ծառայությունները:

Բյուջետային գրասենյակի փորձագետը՝ 

 1. պատրաստում է տեղեկանքներ պետական բյուջեի նախագծում, պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունում բյուջետային մուտքերը և ելքերը ծրագրային և/կամ այլ ձևաչափով ներկայացված փաստաթղթի վերաբերյալ,
 2. պատրաստում է պետական բյուջեի նախագծի ճյուղային, ծրագրային, ոլորտային ամփոփ նկարագրեր և տեղեկանքներ Տնտեսական ոլորտի, Գյուղատնտեսական և բնապահպանական ոլորտների մշտական հանձնաժողովների մասով,
 3. աջակցում է պետական բյուջեի նախագծում փոփոխություններ կատարելու մասին առաջարկությունների ձևակերպմանը` անհրաժեշտության դեպքում իրականացնելով հաշվարկներ, ինչպես նաև տրամադրում է տեղեկատվություն պետական բյուջեի նախագծում ընդունված առաջարկությունների վերաբերյալ՝ ըստ ծախսերի բյուջետային դասակարգման համապատասխան հոդվածի և պետական բյուջեի նախագծի աղյուսակի համարի,
 4. պատրաստում է պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության ճյուղային, ծրագրային, ոլորտային ամփոփ նկարագրեր և տեղեկանքներ՝ Տնտեսական ոլորտի, Գյուղատնտեսական և բնապահպանական ոլորտների մշտական հանձնաժողովների մասով,
 5. կազմում է Բյուջետային գրասենյակի կատարած աշխատանքների վերաբերյալ եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունները,
 6. աջակցում է հարցերի, հարցումների և հարցապնդումների ձևակերպմանը,
 7. աջակցում է Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներին ծրագրային բյուջետավորման ներդրման և կատարելագործման աշխատանքներում,
 8. պատրաստում է տեղեկանքներ պետական բյուջեի կատարման ընթացքի վերաբերյալ, ներառյալ կատարման ընթացքում ՀՀ կառավարության կողմից իր լիազորությունների շրջանակում կատարված փոփոխությունների:

ՓՈՐՁԱԳԵՏ 

ԱՐԹՈՒՐ ՍԵՐԳԵՅԻ ԾՓՆԵՑՅԱՆ

Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Հեռախոս՝

Էլ-հասցե՝

Բյուջետային գրասենյակի փորձագետի գործունեության ոլորտներն են պետական կառավարումը և տեղական ինքնակառավարումը, պաշտպանությունը, հասարակական կարգը, դատական գործունեությունը, պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդը, դասընթացների կազմակերպումը և գործավարությունը: 

Բյուջետային գրասենյակի փորձագետը՝ 

 1. պատրաստում է տեղեկանքներ պետական բյուջեի նախագծում, պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունում բյուջետային մուտքերը և ելքերը ծրագրային և/կամ այլ ձևաչափով ներկայացված փաստաթղթի վերաբերյալ,
 2. կազմակերպում է ծրագրային բյուջետավորման ձևաչափի վերաբերյալ դասընթացներ,
 3. պատրաստում է պետական բյուջեի նախագծի ճյուղային, ծրագրային, ոլորտային ամփոփ նկարագրեր և տեղեկանքներ՝ Պետական-իրավական ոլորտի, Պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի ոլորտների,  Մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային ոլորտների, Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման ոլորտների մշտական հանձնաժողովների մասով,
 4. աջակցում է պետական բյուջեի նախագծում փոփոխություններ կատարելու մասին առաջարկությունների ձևակերպմանը` անհրաժեշտության դեպքում իրականացնելով հաշվարկներ, ինչպես նաև տրամադրում է տեղեկատվություն պետական բյուջեի նախագծում ընդունված առաջարկությունների վերաբերյալ՝ ըստ ծախսերի բյուջետային դասակարգման համապատասխան հոդվածի և պետական բյուջեի նախագծի աղյուսակի համարի,
 5. աջակցում է հարցերի, հարցումների և հարցապնդումների ձևակերպմանը,
 6. պատրաստում է պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության ճյուղային, ծրագրային, ոլորտային ամփոփ նկարագրեր և տեղեկանքներ՝ Պետական-իրավական ոլորտի, Պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի ոլորտների, Մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային ոլորտների, Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման ոլորտների մշտական հանձնաժողովների մասով,
 7. պատրաստում է տեղեկանքներ պետական բյուջեի կատարման ընթացքի վերաբերյալ` ներառյալ կատարման ընթացքում ՀՀ կառավարության կողմից իր լիազորությունների շրջանակում կատարված փոփոխությունների,
 8. իրականացնում է Բյուջետային գրասենյակի գործավարությունը,
 9. աջակցում է Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներին ծրագրային բյուջետավորման ներդրման և կատարելագործման աշխատանքներում, 

ՓՈՐՁԱԳԵՏ 

Հեռախոս՝

Էլ-հասցե՝

Բյուջետային գրասենյակի փորձագետի գործունեության ոլորտներն են առողջապահություն, սոցիալական պաշտպանություն, կրթություն, հանգիստ, մշակույթ և կրոն: 

Բյուջետային գրասենյակի փորձագետը՝ 

 1. մասնակցում է Բյուջետային գրասենյակի աշխատանքների իրականացմանը և կատարում է համակարգող փորձագետի հանձնարարականները,
 2. պատրաստում է տեղեկանքներ պետական բյուջեի նախագծում, պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունում բյուջետային մուտքերը և ելքերը ծրագրային և/կամ այլ ձևաչափով ներկայացված փաստաթղթի վերաբերյալ,
 3. պատրաստում է պետական բյուջեի նախագծի ճյուղային, ծրագրային, ոլորտային ամփոփ նկարագրեր և տեղեկանքներ Առողջապահության, մայրության և մանկության ոլորտների, Գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի ոլորտների, Սոցիալական ոլորտի մշտական հանձնաժողովների մասով,
 4. աջակցում է պետական բյուջեի նախագծում փոփոխություններ կատարելու մասին առաջարկությունների ձևակերպմանը` անհրաժեշտության դեպքում իրականացնելով հաշվարկներ, ինչպես նաև տրամադրում է տեղեկատվություն պետական բյուջեի նախագծում ընդունված առաջարկությունների վերաբերյալ՝ ըստ ծախսերի բյուջետային դասակարգման համապատասխան հոդվածի և պետական բյուջեի նախագծի աղյուսակի համարի,
 5. պատրաստում է պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության ճյուղային, ծրագրային, ոլորտային ամփոփ նկարագրեր և տեղեկանքներ՝ Առողջապահության, մայրության և մանկության ոլորտների, Գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի ոլորտների, Սոցիալական ոլորտի  մշտական հանձնաժողովների մասով,
 6. աջակցում է հարցերի, հարցումների և հարցապնդումների ձևակերպմանը,
 7. աջակցում է Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներին ծրագրային բյուջետավորման ներդրման և կատարելագործման աշխատանքներում,
 8. պատրաստում է տեղեկանքներ պետական բյուջեի կատարման ընթացքի վերաբերյալ` ներառյալ կատարման ընթացքում ՀՀ կառավարության կողմից իր լիազորությունների շրջանակում կատարված փոփոխությունների


ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS