Տպել
24/08/2017
Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի առաջին կիսամյակի պետական բյուջեի կատարման ընթացքի վերաբերյալ (ամփոփ նկարագիր)

Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի առաջին կիսամյակի պետական բյուջեի կատարման ընթացքի վերաբերյալ (տեքստ)

Աղյուսակներ