Տպել
11/10/2017
Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագծի ամփոփ նկարագիր

 Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագծի ամփոփ նկարագիր (տեքստ)

Աղյուսակներ