Տպել
14/11/2017
Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի ինն ամիսների պետական բյուջեի կատարման ընթացքի վերաբերյալ (ամփոփ նկարագիր)

Տեքստ

Աղյուսակներ