Տպել
19/10/2021
Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագծի ամփոփ նկարագիր

Տեքստ

Աղյուսակ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ ՀՀ 2022թ․ պետական բյուջեի նախագծի հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ, ներառյալ 2019-2021թթ