Տպել
19/05/2022
Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվության ամփոփ նկարագիր

ՏԵՔՍՏ

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ

Տեղեկանք Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ