Տպել
19/05/2022
Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի առաջին եռամսյակի պետական բյուջեի կատարման ամփոփ նկարագիր

ՏԵՔՍՏ

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ