Տպել
15/10/2018
Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի նախագծի ամփոփ նկարագիր

Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի նախագծի ամփոփ նկարագիր (տեքստ)

Աղյուսակներ