Տպել
15/05/2017
Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվության ամփոփ նկարագիր

Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվության ամփոփ նկարագիր (տեքստ)

Աղյուսակներ