Տպել
15/05/2017
Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի առաջին եռամսյակի կատարման ընթացքի վերաբերյալ (ամփոփ նկարագիր)

Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի առաջին եռամսյակի կատարման ընթացքի վերաբերյալ (տեքստ)

Աղյուսակներ