Տպել
Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության ամփոփ նկարագիր
27/05/2024

Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի առաջին եռամսյակի պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ տեղեկատվության ամփոփ նկարագիր
27/05/2024

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ
19/01/2024

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
17/05/2023

Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվության ամփոփ նկարագիր
15/05/2023

Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի նախագծի ամփոփ նկարագիր
17/10/2022

Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի առաջին կիսամյակի պետական բյուջեի կատարման ամփոփ նկարագիր
23/08/2022

Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվության ամփոփ նկարագիր
19/05/2022

Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի առաջին եռամսյակի պետական բյուջեի կատարման ամփոփ նկարագիր
19/05/2022

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԻՆՆ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ
15/11/2021

Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագծի ամփոփ նկարագիր
19/10/2021

Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի առաջին կիսամյակի պետական բյուջեի կատարման ամփոփ նկարագիր
17/08/2021

Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի առաջին եռամսյակի պետական բյուջեի կատարման ամփոփ նկարագիր
11/05/2021

Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվության ամփոփ նկարագիր
07/05/2021

Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի ինն ամիսների պետական բյուջեի կատարման ամփոփ նկարագիր
16/11/2020

Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի նախագծի ամփոփ նկարագիր
12/10/2020

Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի առաջին կիսամյակի պետական բյուջեի կատարման ամփոփ նկարագիր
12/08/2020

Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվության ամփոփ նկարագիր
13/05/2020

Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի առաջին եռամսյակի պետական բյուջեի կատարման ամփոփ նկարագիր
13/05/2020

Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի ինն ամիսների պետական բյուջեի կատարման ամփոփ նկարագիր
14/11/2019

Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագծի ամփոփ նկարագիր
15/10/2019

Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի առաջին կիսամյակի պետական բյուջեի կատարման ամփոփ նկարագիր
15/08/2019

Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի առաջին եռամսյակի պետական բյուջեի կատարման ամփոփ նկարագիր
14/05/2019

Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվության ամփոփ նկարագիր
13/05/2019

Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի ինն ամիսների պետական բյուջեի կատարման ընթացքի վերաբերյալ (ամփոփ նկարագիր)
14/11/2018

Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի նախագծի ամփոփ նկարագիր
15/10/2018

Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի առաջին կիսամյակի կատարման ընթացքի վերաբերյալ ամփոփ նկարագիր
24/08/2018

Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվության ամփոփ նկարագիր
22/05/2018

Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի առաջին եռամսյակի կատարման ընթացքի վերաբերյալ (ամփոփ նկարագիր)
22/05/2018

Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի ինն ամիսների պետական բյուջեի կատարման ընթացքի վերաբերյալ (ամփոփ նկարագիր)
14/11/2017

Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագծի ամփոփ նկարագիր
11/10/2017

Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի առաջին կիսամյակի պետական բյուջեի կատարման ընթացքի վերաբերյալ (ամփոփ նկարագիր)
24/08/2017

Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվության ամփոփ նկարագիր
15/05/2017

Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի առաջին եռամսյակի կատարման ընթացքի վերաբերյալ (ամփոփ նկարագիր)
15/05/2017

Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի ինն ամսվա կատարման ընթացքի վերաբերյալ (ամփոփ նկարագիր)
17/11/2016

Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի նախագծի ամփոփ նկարագիր
14/10/2016

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ)
16/09/2016