Տպել
02/12/2016
Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2014-2016 թթ. պետական բյուջեների եկամուտների վերաբերյալ (հունվար-հոկտեմբեր)

Տեղեկանք Հայստանի Հանրապետության 2014-2016 թթ. պետական բյուջեների եկամուտների վերաբերյալ (հունվար-հոկտեմբեր)

Տեղեկանք Հայստանի Հանրապետության 2014-2016 թթ. պետական բյուջեների եկամուտների վերաբերյալ (հունվար-հոկտեմբեր) /գծապատկերներով/