Տպել
07/06/2017
Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2014-2017 թթ. պետական բյուջեների եկամուտների վերաբերյալ (հունվար-ապրիլ)

Տեղեկանք Հայստանի Հանրապետության 2014-2017 թթ. պետական բյուջեների եկամուտների վերաբերյալ (հունվար-ապրիլ) /գծապատկերներ/

Տեղեկանք Հայստանի Հանրապետության 2014-2017 թթ. պետական բյուջեների եկամուտների վերաբերյալ (հունվար-ապրիլ)