Տպել


Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի կանոնադրությունը եւ կառուցվածքը հաստատելու մասին
ՀՀ ԱԺ Նախագահի 2009 թվականի հոկտեմբերի 5-ի ՆՈ-005-Ն որոշման մեջ լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
ՀՀ ԱԺ Նախագահի 2009 թվականի հոկտեմբերի 5-ի ՆՈ-005-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
ՀՀ ԱԺ Նախագահի 2009 թվականի հոկտեմբերի 5-ի ՆՈ-005-Ն որոշման մեջ լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
ՀՀ ԱԺ Նախագահի 2009 թվականի հոկտեմբերի 5-ի ՆՈ-005-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
ՀՀ ԱԺ Նախագահի 2009 թվականի հոկտեմբերի 5-ի ՆՈ-005-Ն որոշման մեջ լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
ՀՀ Աժ նախագահի 2009 թվականի հոկտեմբերի 5-ի ՆՈ-005-Ն որոշման մեջ լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի լրագրողների հավատարմագրման կարգը հաստատելու մասին
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի շնորհակալագրով, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի հուշամեդալով եւ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի հուշանվերով պարգեւատրման կարգը,Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի շնորհակալագրի եւ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի հուշամեդալի նկարագրությունը եւ դրանց ձեւերը հաստատելու մասին
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի Պատվո մեդալով, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի Պատվոգրով պարգեւատրման կարգը, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի Պատվո մեդալի եւ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի Պատվոգրի նկարագրությունը եւ դրանց ձեւերը հաստատելու մասին
Հեռուստատեսության եվ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի` Ազգային ժողովի կողմից առաջադրվող անդամի թափուր տեղի ընտրության մրցութային հանձնաժողովի գործունեության կարգը սահմանելու մասին
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգը հաստատելու մասին
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնող մրցութային հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին
ՀՀ Ազգային ժողովի նստավայր ճանաչողական այցերի կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին


Միջազգային խորհրդարանական կազմակերպություններում Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատվիրակությունների կազմավորման եւ դրանց գործունեության կարգը հաստատելու մասին
Միջազգային խորհրդարանական կազմակերպություններում Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատվիրակությունների տեղերի բաշխման սահմանաքանակի մասին