Armenian    
Ստրասբուրգ պատվիրակություն գործուղելու մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 17-Ի ԹԻՎ Կ-265-Ա ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հրապարակվել է` 15.10.2019թ.

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասով եւ 33-րդ հոդվածով` կարգադրում եմ

1. Ազգային ժողովի նախագահի 2019 թվականի սեպտեմբերի 17-ի «Ստրասբուրգ պատվիրակություն գործուղելու մասին» թիվ Կ-265-Ա կարգադրության 1-ին կետը «Տիգրան ԳԱԼՍՏՅԱՆ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղար» բառերից հետո լրացնել «(հոկտեմբերի 22-26-ը ներառյալ)» բառերով եւ նույն կետի «Վահան Կոստանյան Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի օգնական» բառերը փոխարինել «Դավիթ Կարապետյան Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի խորհրդական» բառերով:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ,
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ    Լ. ՆԱԶԱՐՅԱՆ                               

11.10.2019
Կ-299-Ա