Armenian    

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԳՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հրապարակվել է` 23.10.2019թ.

Ղեկավարվելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 14-րդ կետով եւ «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասով՝   կարգադրում եմ.

1.    Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ-քարտուղարության պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-1.1-1)՝ համաձայն 1-ին հավելվածի:

2.    Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-1.1-2)՝ համաձայն  2-րդ հավելվածի:

3.    Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական փորձաքննության վարչության պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-1.2-1)՝ համաձայն 3-րդ հավելվածի:

4.    Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի տնտեսագիտական փորձաքննության վարչության պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-1.2-2)՝ համաձայն 4-րդ հավելվածի:

5.    Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի տեղեկատվական եւ վերլուծական վարչության պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-1.2-3)՝ համաձայն 5-րդ հավելվածի:

6.    Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման վարչության պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-1.2-4)՝ համաձայն 6-րդ հավելվածի:

7.    Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի վարչության պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-1.2-5)՝ համաձայն  7-րդ հավելվածի:

8.    Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-1.2-6)՝ համաձայն 8-րդ հավելվածի:

9.    Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արարողակարգի  վարչության պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-1.2-7)՝ համաձայն 9-րդ հավելվածի:

10. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ֆինանսական  վարչության պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-1.2-8)՝ համաձայն 10-րդ հավելվածի:

11. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի նյութատեխնիկական  ապահովման  վարչության պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-1.2-9)՝ համաձայն 11-րդ հավելվածի:

12. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության պետի տեղակալի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-1)՝ համաձայն 12-րդ հավելվածի:

13. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական փորձաքննության վարչության պետի տեղակալի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-2)՝ համաձայն 13-րդ հավելվածի:

14. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի տեղեկատվական եւ վերլուծական վարչության պետի տեղակալի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-3)՝ համաձայն 14-րդ հավելվածի:

15. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման վարչության պետի տեղակալի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-4)՝ համաձայն 15-րդ հավելվածի:

16. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի վարչության պետի տեղակալի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-5)՝ համաձայն 16-րդ հավելվածի:

17. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի  վարչության պետի տեղակալի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-6)՝ համաձայն 17-րդ հավելվածի:

18. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության պետի տեղակալի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-7)՝ համաձայն 18-րդ հավելվածի:

19. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ֆինանսական  վարչության պետի տեղակալի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-8)՝ համաձայն 19-րդ հավելվածի:

20. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության արձանագրային բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-9)՝ համաձայն  20-րդ հավելվածի:

21. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության նիստերի ապահովման բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-10)՝ համաձայն 21-րդ հավելվածի:

22. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայքի սպասարկման բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-11)՝ համաձայն 22-րդ հավելվածի:

23. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական փորձաքննության վարչության օրենսդրական փորձաքննության բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-12)՝ համաձայն 23-րդ հավելվածի:

24. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական փորձաքննության վարչության իրավական ապահովման բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-13)՝ համաձայն 24-րդ հավելվածի:

25. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի տնտեսագիտական փորձաքննության վարչության տնտեսական փորձաքննության  բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-14)՝ համաձայն  25-րդ հավելվածի:

26. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի տնտեսագիտական փորձաքննության վարչության սոցիալական փորձաքննության  բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-15)՝ համաձայն 26-րդ հավելվածի:

27. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի տեղեկատվական եւ վերլուծական վարչության հետազոտական եւ վերլուծական բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-16)՝ համաձայն 27-րդ  հավելվածի:

28. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի տեղեկատվական եւ վերլուծական վարչության գրադարանի եւ արխիվի բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-17)՝ համաձայն 28-րդ հավելվածի:

29. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման վարչության մրցույթների եւ ատեստավորման կազմակերպման բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-18)՝ համաձայն 29-րդ հավելվածի:

30. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման վարչության անձնական գործերի վարման բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-19)՝ համաձայն հավելված  30-րդ հավելվածի:

31. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի վարչության լրատվության բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-20)՝ համաձայն 31-րդ հավելվածի:

32. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի վարչության տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝      1-2.1-21)՝ համաձայն 32-րդ հավելվածի:

33. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջխորհրդարանական կապերի եւ եվրաինտեգրման բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-22)՝ համաձայն 33-րդ հավելվածի:

34. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջազգային կազմակերպությունների բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-23)՝ համաձայն 34-րդ հավելվածի:

35. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության անձնագրային սպասարկման բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-24)՝ համաձայն 35-րդ հավելվածի:

36. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության այցերի եւ ընդունելությունների կազմակերպման բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-25)՝ համաձայն  36-րդ հավելվածի:

37. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության հաշվապահական  բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-26)՝ համաձայն  37-րդ հավելվածի:

38. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ֆինանսական  վարչության ծրագրման եւ հաշվետվությունների բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-27)՝ համաձայն  38-րդ հավելվածի:

39. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ֆինանսական  վարչության գնումների կազմակերպման  բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-28)՝ համաձայն  39-րդ հավելվածի:

40. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի նյութատեխնիկական ապահովման վարչության   մատակարարման բաժնի պետ-վարչության պետի տեղակալի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-29)՝ համաձայն 40-րդ հավելվածի:

41. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի նյութատեխնիկական ապահովման վարչության  շահագործման եւ սպասարկման բաժնի պետ-վարչության պետի տեղակալի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-30)՝ համաձայն 41-րդ հավելվածի:

42. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի նյութատեխնիկական ապահովման վարչության հեռահաղորդակցության համակարգերի սպասարկման  բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-31)՝ համաձայն 42-րդ հավելվածի:

43. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի առաջին բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-32)՝ համաձայն 43-րդ հավելվածի:

44. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-33)՝ համաձայն 44-րդ հավելվածի:

45. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական սպասարկման բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-34)՝ համաձայն 45-րդ հավելվածի:

46. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության եւ նամակների բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-35)՝ համաձայն 46-րդ հավելվածի:

47. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ընդհանուր բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-36)՝ համաձայն 47-րդ հավելվածի:

48. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի տեղեկատվական եւ վերլուծական վարչության գրադարանի եւ արխիվի բաժնի պետի տեղակալի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-37)՝ համաձայն    48-րդ հավելվածի:

49. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի նյութատեխնիկական ապահովման վարչության  շահագործման եւ սպասարկման բաժնի պետի տեղակալի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-38)՝ համաձայն 49-րդ հավելվածի:

50. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության համակարգող փորձագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-39)՝ համաձայն 50-րդ հավելվածի:

51. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության համակարգող փորձագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-40)՝ համաձայն 51-րդ հավելվածի:

52. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության համակարգող փորձագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-41)՝ համաձայն 52-րդ հավելվածի:

53. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պետական-իրավական եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության  համակարգող փորձագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-42)՝ համաձայն 53-րդ հավելվածի:

54. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության համակարգող փորձագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-43)՝ համաձայն 54-րդ հավելվածի:

55. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի  մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության համակարգող փորձագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-44)՝ համաձայն 55-րդ հավելվածի:

56. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության համակարգող փորձագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-45)՝ համաձայն 56-րդ հավելվածի:

57. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության համակարգող փորձագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.1-46)՝ համաձայն 57-րդ հավելվածի:

58. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի   աշխատակազմի ղեկավարի գրասենյակի ավագ խորհրդատուի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.2-1)՝ համաձայն 58-րդ հավելվածի:

59. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի  աշխատակազմի       ղեկավարի գրասենյակի ավագ խորհրդատուի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-2)՝ համաձայն 59-րդ հավելվածի:

60. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության  փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-3)՝ համաձայն 60-րդ հավելվածի:

61. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների  մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության  փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-4)՝ համաձայն 61-րդ հավելվածի:

62. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների  մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության  փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-5)՝ համաձայն 62-րդ հավելվածի:

63. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-6)՝ համաձայն 63-րդ հավելվածի:

64. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-7)՝ համաձայն 64-րդ հավելվածի:

65. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-8)՝ համաձայն 65-րդ հավելվածի:

66. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-9)՝ համաձայն 66-րդ հավելվածի:

67. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-10)՝ համաձայն 67-րդ հավելվածի:

68. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-11)՝ համաձայն 68-րդ հավելվածի:

69. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պետական-իրավական եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-12)՝ համաձայն 69-րդ հավելվածի:

70. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պետական-իրավական եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի  քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-13)՝ համաձայն 70-րդ հավելվածի:

71. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պետական-իրավական եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի  քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-14)՝ համաձայն 71-րդ հավելվածի:

72. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պետական-իրավական եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի  քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-15)՝ համաձայն 72-րդ հավելվածի:

73. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի  քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-16)՝ համաձայն 73-րդ հավելվածի:

74. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի  քարտուղարության փորձագետ (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-17)՝ համաձայն 74-րդ հավելվածի:

75. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի  քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-18)՝ համաձայն 75-րդ հավելվածի:

76. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի  քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-19)՝ համաձայն 76-րդ հավելվածի:

77. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի  քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-20)՝ համաձայն 77-րդ հավելվածի:

78. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի  քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-21)՝ համաձայն 78-րդ հավելվածի:

79. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի  քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-22)՝ համաձայն 79-րդ հավելվածի:

80. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի  քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-23)՝ համաձայն  80-րդ հավելվածի:

81. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի  քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-24)՝ համաձայն 81-րդ հավելվածի:

82. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի  քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-25)՝ համաձայն  82-րդ հավելվածի:

83. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի  քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-26)՝ համաձայն  83-րդ հավելվածի:

84. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի  քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-27)՝ համաձայն 84-ի հավելվածի:

85. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի  քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-28)՝ համաձայն 85-րդ հավելվածի:

86. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի  քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-29)՝ համաձայն 86-րդ հավելվածի:

87. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի  քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-30)՝ համաձայն 87-րդ հավելվածի:

88. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի  քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-31)՝ համաձայն 88-րդ հավելվածի:

89. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի  քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-32)՝ համաձայն 89-րդ հավելվածի:

90. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի  քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-33)՝ համաձայն 90-րդ հավելվածի:

91. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-34)՝ համաձայն 91-րդ հավելվածի:

92. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության արձանագրային բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-35)՝ համաձայն 92-րդ հավելվածի:

93. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության արձանագրային բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-36)՝ համաձայն 93-րդ հավելվածի:

94. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության արձանագրային բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-37)՝ համաձայն 94-րդ հավելվածի:

95. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության արձանագրային բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-38)՝ համաձայն 95-րդ հավելվածի:

96. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության արձանագրային բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-39)՝ համաձայն 96-րդ հավելվածի:

97. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության նիստերի ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-40)՝ համաձայն  97-րդ հավելվածի:

98. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության նիստերի ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-41)՝ համաձայն 98-րդ հավելվածի:

99. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության նիստերի ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-42)՝ համաձայն 99-րդ հավելվածի:

100. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայքի սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-43)՝ համաձայն 100-րդ հավելվածի:

101. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայքի սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-44)՝ համաձայն 101-րդ հավելվածի:

102. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական փորձաքննության վարչության օրենսդրական փորձաքննության բաժնի ավագ իրավափորձագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.2-45)՝ համաձայն 102-րդ հավելվածի:

103. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական փորձաքննության վարչության օրենսդրական փորձաքննության բաժնի ավագ իրավափորձագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝   1-2.2-46)՝ համաձայն 103-րդ հավելվածի:

104. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական փորձաքննության վարչության օրենսդրական փորձաքննության բաժնի ավագ իրավափորձագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.2-47)՝ համաձայն 104-րդ հավելվածի:

105. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական փորձաքննության վարչության օրենսդրական փորձաքննության բաժնի ավագ իրավափորձագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-48)՝ համաձայն 105-րդ հավելվածի:

106. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական փորձաքննության վարչության օրենսդրական փորձաքննության բաժնի ավագ իրավափորձագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝   1-2.2-49)՝ համաձայն 106-րդ հավելվածի:

107. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական փորձաքննության վարչության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-50)՝ համաձայն 107-րդ հավելվածի:

108. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական փորձաքննության վարչության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-51)՝ համաձայն 108-րդ հավելվածի:

109. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական փորձաքննության վարչության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-52)՝ համաձայն 109-րդ հավելվածի:

110. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական փորձաքննության վարչության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-53)՝ համաձայն 110-րդ հավելվածի:

111. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի տնտեսագիտական փորձաքննության վարչության տնտեսական փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-54)՝ համաձայն 111-րդ հավելվածի:

112. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի տնտեսագիտական փորձաքննության վարչության սոցիալական փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-55)՝ համաձայն 112-րդ հավելվածի:

113. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի տեղեկատվական եւ վերլուծական վարչության հետազոտական եւ վերլուծական բաժնի ավագ վերլուծաբանի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-56)՝ համաձայն 113-րդ հավելվածի:

114. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի տեղեկատվական եւ վերլուծական վարչության հետազոտական եւ վերլուծական բաժնի ավագ վերլուծաբանի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-57)՝ համաձայն 114-րդ հավելվածի:

115. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի տեղեկատվական եւ վերլուծական վարչության հետազոտական եւ վերլուծական բաժնի ավագ վերլուծաբանի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-58)՝ համաձայն 115-րդ հավելվածի:

116. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի տեղեկատվական եւ վերլուծական վարչության հետազոտական եւ վերլուծական բաժնի ավագ վերլուծաբանի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-59)՝ համաձայն  116-րդ հավելվածի:

117. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի տեղեկատվական եւ վերլուծական վարչության հետազոտական եւ վերլուծական բաժնի ավագ վերլուծաբանի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-60)՝ համաձայն 117-րդ հավելվածի:

118. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի տեղեկատվական եւ վերլուծական վարչության գրադարանի եւ արխիվի բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-61)՝ համաձայն 118-րդ հավելվածի:

119. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի տեղեկատվական եւ վերլուծական վարչության գրադարանի եւ արխիվի բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-62)՝ համաձայն 119-րդ հավելվածի:

120. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման վարչության  մրցույթների եւ ատեստավորման կազմակերպման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-63)՝ համաձայն 120-րդ հավելվածի:

121. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման վարչության  մրցույթների եւ ատեստավորման կազմակերպման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-64)՝ համաձայն 121-րդ հավելվածի:

122. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման վարչության  անձնական գործերի վարման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-65)՝ համաձայն 122-րդ հավելվածի:

123. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի վարչության տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-66)՝ համաձայն 123-րդ հավելվածի:

124. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի վարչության տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի բաժնի գլխավոր հրատարակչի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-67)՝ համաձայն 124-րդ հավելվածի:

125. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի վարչության տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի բաժնի ավագ հրատարակչի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-68)՝ համաձայն 125-րդ հավելվածի:

126. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի վարչության տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի բաժնի ավագ մշտադիտարկողի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-69)՝ համաձայն 126-րդ հավելվածի:

127. Հաստատել այաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի վարչության տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի բաժնի ավագ մշտադիտարկողի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-70)՝ համաձայն 127-րդ հավելվածի:

128. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի վարչության լրատվության բաժնի ավագ թղթակցի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝        1-2.2-71)՝ համաձայն 128-րդ հավելվածի:

129. Հաստատել  Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի վարչության լրատվության բաժնի ավագ թղթակցի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝        1-2.2-72)՝ համաձայն 129-րդ հավելվածի:

130. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի վարչության լրատվության բաժնի ավագ թղթակիցի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-73)՝ համաձայն 130-րդ հավելվածի:

131. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի վարչության լրատվության բաժնի ավագ թղթակցի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-74)՝ համաձայն        131-րդ հավելվածի:

132. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի վարչության լրատվության բաժնի ավագ թղթակցի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝         1-2.2-75)՝ համաձայն 132-րդ հավելվածի:

133. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի վարչության լրատվության բաժնի ավագ թղթակցի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝         1-2.2-76)՝ համաձայն 133-րդ հավելվածի:

134. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի վարչության լրատվության բաժնի ավագ թղթակցի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝        1-2.2-77)՝ համաձայն 134-րդ հավելվածի:

135. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջխորհրդարանական կապերի եւ եվրաինտեգրման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-78)՝ համաձայն 135-րդ հավելվածի:

136. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջխորհրդարանական կապերի եւ եվրաինտեգրման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-79)՝ համաձայն 136-րդ հավելվածի:

137. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջխորհրդարանական կապերի եւ եվրաինտեգրման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-80)՝ համաձայն 137-րդ հավելվածի:

138. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջխորհրդարանական կապերի եւ եվրաինտեգրման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-81)՝ համաձայն 138-րդ հավելվածի:

139. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջխորհրդարանական կապերի եւ եվրաինտեգրման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-82)՝ համաձայն 139-րդ հավելվածի:

140. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջխորհրդարանական կապերի եւ եվրաինտեգրման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-83)՝ համաձայն 140-րդ հավելվածի:

141. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջազգային կազմակերպությունների բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-84)՝ համաձայն 141-րդ հավելվածի:

142. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջազգային կազմակերպությունների բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-85)՝ համաձայն 142-րդ հավելվածի:

143. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջազգային կազմակերպությունների բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-86)՝ համաձայն 143-րդ հավելվածի:

144. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջազգային կազմակերպությունների բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-87)՝ համաձայն 144-րդ հավելվածի:

145. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջազգային կազմակերպությունների բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-88)՝ համաձայն 145-րդ հավելվածի:

146. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջազգային կազմակերպությունների բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-89)՝ համաձայն 146-րդ հավելվածի:

147. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության թանգարանավարի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-90)՝ համաձայն 147-րդ հավելվածի:

148. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության անձնագրային սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-91)՝ համաձայն 148-րդ հավելվածի:

149. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության այցերի եւ ընդունելությունների կազմակերպման  բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-92)՝ համաձայն 149-րդ հավելվածի:

150. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության հաշվապահական բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-93)՝ համաձայն  150-րդ հավելվածի:

151. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության հաշվապահական բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-94)՝ համաձայն 151-րդ հավելվածի:

152. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության հաշվապահական բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-95)՝ համաձայն 152-րդ հավելվածի:

153. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության ծրագրման եւ հաշվետվությունների բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-96)՝ համաձայն 153-րդ հավելվածի:

154. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության գնումների կազմակերպման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-97)՝ համաձայն  154-րդ հավելվածի:

155. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության գնումների կազմակերպման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-98)՝ համաձայն 155-րդ հավելվածի:

156. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի նյութատեխնիկական ապահովման վարչության մատակարարման բաժնի  գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-99)՝ համաձայն 156-րդ հավելվածի:

157. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի նյութատեխնիկական ապահովման վարչության մատակարարման բաժնի  գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-100)՝ համաձայն 157-րդ հավելվածի:

158. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի նյութատեխնիկական ապահովման վարչության մատակարարման բաժնի  գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-101)՝ համաձայն 158-րդ հավելվածի:

159. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի նյութատեխնիկական ապահովման վարչության շահագործման եւ սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-102)՝ համաձայն 159-րդ հավելվածի:

160. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի նյութատեխնիկական ապահովման վարչության հեռահաղորդակցության համակարգերի սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-103)՝ համաձայն 160-րդ հավելվածի:

161. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-104)՝ համաձայն 161-րդ հավելվածի:

162. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-105)՝ համաձայն 162-րդ հավելվածի:

163. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-106)՝ համաձայն 163րդ հավելվածի:

164. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-107)՝ համաձայն 164-րդ հավելվածի:

165. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության եւ նամակների բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-108)՝ համաձայն 165-րդ հավելվածի:

166. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության եւ նամակների բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-109)՝ համաձայն 166-րդ հավելվածի:

167. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-110)՝ համաձայն 167-րդ հավելվածի:

168. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-111)՝ համաձայն 168-րդ հավելվածի:

169. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-112)՝ համաձայն 169-րդ հավելվածի:

170. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի գրասենյակի խորհրդատուի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-1)՝ համաձայն 170-րդ հավելվածի:

171. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի գրասենյակի խորհրդատուի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝     1-3.1-2)՝ համաձայն 171-րդ հավելվածի:

172. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-3)՝ համաձայն 172-րդ հավելվածի:

173. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության արձանագրային   բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-4)՝ համաձայն 173-րդ հավելվածի:

174. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության արձանագրային   բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-5)՝ համաձայն 174-րդ հավելվածի:

175. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության նիստերի ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-6)՝ համաձայն 175-րդ հավելվածի:

176. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայքի սպասարկման   բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-7)՝ համաձայն 176-րդ հավելվածի:

177. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայքի սպասարկման   բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-8)՝ համաձայն 177-րդ հավելվածի:

178. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայքի սպասարկման   բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-9)՝ համաձայն 178-րդ հավելվածի:

179. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական փորձաքննության վարչության օրենսդրական փորձաքննության բաժնի իրավափորձագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-10)՝ համաձայն 179-րդ հավելվածի:

180. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական փորձաքննության վարչության իրավական ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-11)՝ համաձայն 180-րդ հավելվածի:

181. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական փորձաքննության վարչության իրավական ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-12)՝ համաձայն 181-րդ հավելվածի:

182. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական փորձաքննության վարչության իրավական ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-13)՝ համաձայն 182-րդ հավելվածի:

183. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական փորձաքննության վարչության իրավական ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-14)՝ համաձայն 183-րդ հավելվածի:

184. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի տնտեսագիտական փորձաքննության վարչության տնտեսական փորձաքննության բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-15)՝ համաձայն 184-րդ հավելվածի:

185. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի տնտեսագիտական փորձաքննության վարչության սոցիալական փորձաքննության բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-16)՝ համաձայն 185-րդ հավելվածի:

186. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի տնտեսագիտական փորձաքննության վարչության սոցիալական փորձաքննության բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-17)՝ համաձայն 186-րդ հավելվածի:

187. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի տեղեկատվական եւ վերլուծական վարչության հետազոտական եւ վերլուծական բաժնի վերլուծաբանի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝         1-3.1-18)՝ համաձայն 187-րդ հավելվածի:

188. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի տեղեկատվական եւ վերլուծական վարչության գրադարանի եւ արխիվի բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-19)՝ համաձայն 188-րդ հավելվածի:

189. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի տեղեկատվական եւ վերլուծական վարչության գրադարանի եւ արխիվի բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-20)՝ համաձայն 189-րդ հավելվածի:

190. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման վարչության մրցույթների եւ ատեստավորման կազմակերպման բաժնի  առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-21)՝ համաձայն 190-րդ հավելվածի:

191. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման վարչության  անձնական գործերի վարման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-22)՝ համաձայն 191-րդ հավելվածի:

192. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման վարչության  անձնական գործերի վարման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-23)՝ համաձայն 192-րդ հավելվածի:

193. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի վարչության տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի  բաժնի հրատարակչի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-24)՝ համաձայն  193-րդ հավելվածի:

194. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջխորհրդարանական կապերի եւ եվրաինտեգրման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-25)՝ համաձայն 194-րդ հավելվածի:

195. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջազգային կազմակերպությունների բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-26)՝ համաձայն 195-րդ հավելվածի:

196. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջազգային կազմակերպությունների բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-27)՝ համաձայն 196-րդ հավելվածի:

197. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջազգային կազմակերպությունների բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-28)՝ համաձայն 197-րդ հավելվածի:

198. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության այցերի եւ ընդունելությունների կազմակերպման  բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-29)՝ համաձայն  198-րդ հավելվածի:

199. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության այցերի եւ ընդունելությունների կազմակերպման  բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-30)՝ համաձայն 199-րդ հավելվածի:

200. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության ծրագրման եւ հաշվետվությունների բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-31)՝ համաձայն 200-րդ հավելվածի:

201. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի նյութատեխնիկական ապահովման վարչության հեռահաղորդակցության համակարգերի սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-32)՝ համաձայն 201-րդ հավելվածի:

202. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի նյութատեխնիկական ապահովման վարչության հեռահաղորդակցության համակարգերի սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-33)՝ համաձայն 202-րդ հավելվածի:

203. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի նյութատեխնիկական ապահովման վարչության հեռահաղորդակցության համակարգերի սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-34)՝ համաձայն 203-րդ հավելվածի:

204. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի նյութատեխնիկական ապահովման վարչության հեռահաղորդակցության համակարգերի սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-35)՝ համաձայն 204-րդ հավելվածի:

205. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի նյութատեխնիկական ապահովման վարչության հեռահաղորդակցության համակարգերի սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-36)՝ համաձայն 205-րդ հավելվածի:

206. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի նյութատեխնիկական ապահովման վարչության հեռահաղորդակցության համակարգերի սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-37)՝ համաձայն 206-րդ հավելվածի:

207. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի նյութատեխնիկական ապահովման վարչության հեռահաղորդակցության համակարգերի սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-38)՝ համաձայն 207-րդ հավելվածի:

208. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի առաջին բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-39)՝ համաձայն 208-րդ հավելվածի:

209. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-40)՝ համաձայն 209-րդ հավելվածի:

210. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության եւ նամակների բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-41)՝ համաձայն 210-րդ հավելվածի:

211. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության եւ նամակների բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-42)՝ համաձայն 211-րդ հավելվածի:

212. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության եւ նամակների բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-43)՝ համաձայն 212-րդ հավելվածի:

213. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-44)՝ համաձայն 213-րդ հավելվածի:

214. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-45)՝ համաձայն 214-րդ հավելվածի:

215. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության արձանագրային բաժնի 1-ին կարգի մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-1)՝ համաձայն 215-րդ հավելվածի:

216. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության արձանագրային բաժնի 1-ին կարգի մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-2)՝ համաձայն 216-րդ հավելվածի:

217. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության նիստերի ապահովման բաժնի 1-ին կարգի մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-3)՝ համաձայն 217-րդ հավելվածի:

218. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայքի սպասարկման բաժնի 1-ին կարգի մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-4)՝ համաձայն 218-րդ հավելվածի:

219. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական փորձաքննության վարչության օրենսդրական փորձաքննության բաժնի 1-ին կարգի մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-5)՝ համաձայն 219-րդ հավելվածի:

220. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման վարչության մրցույթների եւ ատեստավորման կազմակերպման բաժնի 1-ին կարգի մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-6)՝ համաձայն 220-րդ հավելվածի:

221. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի վարչության տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի  բաժնի մշտադիտարկողի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-7)՝ համաձայն 221-րդ հավելվածի:

222. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի վարչության տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի  բաժնի մշտադիտարկողի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-8)՝ համաձայն 222-րդ հավելվածի:

223. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության անձնագրային սպասարկման  բաժնի 1-ին կարգի մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-9)՝ համաձայն 223-րդ հավելվածի:

224. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության հաշվապահական բաժնի 1-ին կարգի մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-10)՝ համաձայն 224-րդ հավելվածի:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ԲԱԲԼՈՅԱՆ

01.03.2018
Կ-59-Ա


08.07.2019 Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի 2018 թվականի մարտի 1-ի Կ-59-Ա կարգադրությունում փոփոխություն կատարելու մասին