Armenian    

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԳՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հրապարակվել է` 25.10.2019թ.

Ղեկավարվելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 14-րդ կետով եւ «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասով՝ կարգադրում   եմ.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-1.1-1)՝ համաձայն 1-ին հավելվածի:

2. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-1.2-1)՝ համաձայն  2-րդ հավելվածի:

3. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի եւ հաղորդակցության վարչության պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-1.2-2)՝ համաձայն 3-րդ հավելվածի:

4. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-1.2-3)՝ համաձայն 4-րդ հավելվածի:

5. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-1.2-4)՝ համաձայն 5-րդ հավելվածի:

6. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-1.2-5)՝ համաձայն 6-րդ հավելվածի:

7. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ֆինանսական կառավարման եւ հաշվառման վարչության պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-1.2-6)՝ համաձայն 7-րդ հավելվածի:

8. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի վարչատնտեսական վարչության պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-1.2-7)՝ համաձայն 8-րդ հավելվածի:

9. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության եւ փաստաթղթաշրջանառության վարչության պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-1.2-8)՝ համաձայն 9-րդ հավելվածի:

10. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ավտոմատ կառավարման եւ տեղեկատվական համակարգերի վարչության պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-1.2-9)՝ համաձայն 10-րդ հավելվածի:

11. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության պետի տեղակալի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-1)՝ համաձայն 11-րդ հավելվածի:

12. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության պետի տեղակալի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-2)՝ համաձայն 12-րդ հավելվածի:

13. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության արձանագրային բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-3)՝ համաձայն 13-րդ հավելվածի:

14. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության նիստերի ապահովման բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-4)՝ համաձայն 14-րդ հավելվածի:

15. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայքի սպասարկման բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-5)՝ համաձայն 15-րդ հավելվածի:

16. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության ֆինանսատնտեսագիտական հարցերի փորձաքննության բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-6)՝ համաձայն 16-րդ հավելվածի:

17. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության սոցիալ, կրթական առողջապահական հարցերի փորձաքննության բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-7)՝ համաձայն 17-րդ հավելվածի:

18. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության պետաիրավական հարցերի փորձաքննության բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-8)՝ համաձայն  18-րդ հավելվածի:

19. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության օրենսդրական հարցերի մոնիտորինգի եւ տեղեկատվական բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-9)՝ համաձայն 19-րդ հավելվածի:

20. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի եւ հաղորդակցության վարչության տեղեկատվական եւ վերլուծական բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-10)՝ համաձայն 20-րդ  հավելվածի:

21. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի եւ հաղորդակցության վարչության թղթակցային բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-11)՝ համաձայն 21-րդ հավելվածի:

22. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի մարդկային ռեսուրսների հավաքագրման, ուսուցումների եւ մրցույթների կազմակերպման բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-12)՝ համաձայն 22-րդ հավելվածի:

23. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության կադրային գործերի փաստաթղթավորման բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-13)՝  համաձայն հավելված  23-րդ հավելվածի:

24. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջխորհրդարանական կապերի եւ եվրաինտեգրման բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-14)՝ համաձայն 24-րդ հավելվածի:

25. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջազգային կազմակերպությունների բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-15)՝ համաձայն 25-րդ հավելվածի:

26. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության անձնագրային սպասարկման բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-16)՝ համաձայն 26-րդ հավելվածի:

27. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության այցերի եւ ընդունելությունների կազմակերպման բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-17)՝ համաձայն 27-րդ հավելվածի:

28. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ֆինանսական կառավարման եւ հաշվառման վարչության բյուջետային կառավարման եւ գնումների բաժնի պետ պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-18)՝ համաձայն  28-րդ հավելվածի:

29. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի վարչատնտեսական վարչության մատակարարման բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-19)՝ համաձայն  29-րդ հավելվածի:

30. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի վարչատնտեսական վարչության շահագործման բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-20)՝ համաձայն  30-րդ հավելվածի:

31. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության եւ փաստաթղթաշրջանառության վարչության քաղաքացիների ընդունելության եւ նամակաների բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-21)՝ համաձայն 31-րդ հավելվածի:

32. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության եւ փաստաթղթաշրջանառության վարչության ընդհանուր բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-22)՝ համաձայն 32-րդ հավելվածի:

33. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ավտոմատ կառավարման եւ տեղեկատվական համակարգերի վարչության ծրագրերի, սարքերի եւ ցանցերի ապահովման բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-23)՝ համաձայն 33-րդ հավելվածի:

34. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ավտոմատ կառավարման եւ տեղեկատվական համակարգերի վարչության ինտերնետային ռեսուրսների եւ հավելվածների սպասարկման բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-24)՝ համաձայն 34-րդ հավելվածի:

35. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի առաջին բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-25)՝ համաձայն 35-րդ հավելվածի:

36. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-26)՝ համաձայն 36-րդ հավելվածի:

37. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական ապահովման եւ սպասարկման բաժնի պետ պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-27)՝ համաձայն 37-րդ հավելվածի:

38. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի զորահավաքային նախապատրաստության, զորահավաքային ծրագրերի եւ քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի պետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-28)՝ համաձայն 38-րդ հավելվածի:

39. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության համակարգող փորձագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-29)՝ համաձայն 39-րդ հավելվածի:

40. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության համակարգող փորձագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-30)՝ համաձայն 40-րդ հավելվածի:

41. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության համակարգող փորձագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-31)՝ համաձայն 41-րդ հավելվածի:

42. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության համակարգող փորձագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-32)՝ համաձայն 42-րդ հավելվածի:

43. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության համակարգող փորձագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-33)՝ համաձայն 43-րդ հավելվածի:

44. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության համակարգող փորձագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-34)՝ համաձայն 44-րդ հավելվածի:

45. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության համակարգող փորձագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-35)՝ համաձայն 45-րդ հավելվածի:

46. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության համակարգող փորձագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-36)՝ համաձայն 46-րդ հավելվածի:

47. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության համակարգող փորձագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-37)՝ համաձայն 47-րդ հավելվածի:

48. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության համակարգող փորձագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-38)՝ համաձայն 49-րդ հավելվածի:

49. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի տարածաշրջանային եւ Եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության համակարգող փորձագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.1-39)՝ համաձայն 49-րդ հավելվածի:

50. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-1)՝ համաձայն 50-րդ հավելվածի:

51. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-2)՝ համաձայն 51-րդ հավելվածի:

52. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-3)՝ համաձայն 52-րդ հավելվածի:

53. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-4)՝ համաձայն 53-րդ հավելվածի:

54. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-5)՝ համաձայն 54-րդ հավելվածի:

55. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-6)՝ համաձայն 55-րդ հավելվածի:

56. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-7)՝ համաձայն 56-րդ հավելվածի:

57. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-8)՝ համաձայն 57-րդ հավելվածի:

58. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-9)՝ համաձայն 58-րդ հավելվածի:

59. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-10)՝ համաձայն 59-րդ հավելվածի:

60. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-11)՝ համաձայն 60-րդ հավելվածի:

61. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-12)՝ համաձայն 61-րդ հավելվածի:

62. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-13)՝ համաձայն 62-րդ հավելվածի:

63. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-14)՝ համաձայն 63-րդ հավելվածի:

64. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-15)՝ համաձայն 64-րդ հավելվածի:

65. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետ (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-16)՝ համաձայն 65-րդ հավելվածի:

66. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-17)՝ համաձայն 66-րդ հավելվածի:

67. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-18)՝ համաձայն 67-րդ հավելվածի:

68. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-19)՝ համաձայն 68-րդ հավելվածի:

69. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-20)՝ համաձայն 69-րդ հավելվածի:

70. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-21)՝ համաձայն 70-րդ հավելվածի:

71. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-22)՝ համաձայն  71-րդ հավելվածի:

72. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-23)՝ համաձայն 72-րդ հավելվածի:

73. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-24)՝ համաձայն  73-րդ հավելվածի:

74. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-25)՝ համաձայն  74-րդ հավելվածի:

75. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-26)՝ համաձայն 75-րդ հավելվածի:

76. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-27)՝ համաձայն 76-րդ հավելվածի:

77. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-28)՝ համաձայն 77-րդ հավելվածի:

78. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-29)՝ համաձայն 78-րդ հավելվածի:

79. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-30)՝ համաձայն 79-րդ հավելվածի:

80. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-31)՝ համաձայն 80-րդ հավելվածի:

81. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-32)՝ համաձայն 81-րդ հավելվածի:

82. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-33)՝ համաձայն 82-րդ հավելվածի:

83. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-34)՝ համաձայն 83-րդ հավելվածի:

84. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-35)՝ համաձայն 84-րդ հավելվածի:

85. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի տարածաշրջանային եւ Եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-36)՝ համաձայն 85-րդ հավելվածի:

86. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի տարածաշրջանային եւ Եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-37)՝ համաձայն 86-րդ հավելվածի:

87. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի տարածաշրջանային եւ Եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի քարտուղարության փորձագետի (մասնագետ) պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-38)՝ համաձայն 87-րդ հավելվածի:

88. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-39)՝ համաձայն 88-րդ հավելվածի:

89. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության արձանագրային բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-40)՝ համաձայն 89-րդ հավելվածի:

90. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության արձանագրային բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-41)՝ համաձայն 90-րդ հավելվածի:

91. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության արձանագրային բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-42)՝ համաձայն 91-րդ հավելվածի:

92. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության արձանագրային բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-43)՝ համաձայն 92-րդ հավելվածի:

93. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության արձանագրային բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-44)՝ համաձայն 93-րդ հավելվածի:

94. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության նիստերի ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-45)՝ համաձայն  94-րդ հավելվածի:

95. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության նիստերի ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-46)՝ համաձայն 95-րդ հավելվածի:

96. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության նիստերի ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-47)՝ համաձայն 96-րդ հավելվածի:

97. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայքի սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-48)՝ համաձայն 97-րդ հավելվածի:

98. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայքի սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-49)՝ համաձայն 98-րդ հավելվածի:

99.  Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության ֆինանսատնտեսագիտական հարցերի փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-2.2-50)՝ համաձայն 99-րդ հավելվածի:

100. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության ֆինանսատնտեսագիտական հարցերի փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-51)՝ համաձայն 100-րդ հավելվածի:

101. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության սոցիալ, կրթական առողջապահական հարցերի փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-52)՝ համաձայն 101-րդ հավելվածի:

102. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության սոցիալ, կրթական առողջապահական հարցերի փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-53)՝ համաձայն 102-րդ հավելվածի:

103. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության պետաիրավական հարցերի փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-54)՝ համաձայն 103-րդ հավելվածի:

104. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության պետաիրավական հարցերի փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-55)՝ համաձայն 104-րդ հավելվածի:

105. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության պետաիրավական հարցերի փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-56)՝ համաձայն 105-րդ հավելվածի:

106. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության օրենսդրական հարցերի մոնիտորինգի եւ տեղեկատվական բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-57)՝ համաձայն 106-րդ հավելվածի:

107. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության օրենսդրական հարցերի մոնիտորինգի եւ տեղեկատվական բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-58)՝ համաձայն 107-րդ հավելվածի:

108. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության օրենսդրական հարցերի մոնիտորինգի եւ տեղեկատվական բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-59)՝ համաձայն 108-րդ հավելվածի:

109. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի եւ հաղորդակցության վարչության տեղեկատվական եւ վերլուծական բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-60)՝ համաձայն 109-րդ հավելվածի:

110.  Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի եւ հաղորդակցության վարչության տեղեկատվական եւ վերլուծական բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-61)՝ համաձայն 110-րդ հավելվածի:

111.  Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի եւ հաղորդակցության վարչության տեղեկատվական եւ վերլուծական բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-62)՝ համաձայն 111-րդ հավելվածի:

112. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի եւ հաղորդակցության վարչության թղթակցային բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-63)՝ համաձայն  112-րդ հավելվածի:

113. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի եւ հաղորդակցության վարչության թղթակցային բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-64)՝ համաձայն 113-րդ հավելվածի:

114. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի եւ հաղորդակցության վարչության թղթակցային բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-65)՝ համաձայն 114-րդ հավելվածի:

115. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի եւ հաղորդակցության վարչության թղթակցային բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-66)՝ համաձայն 115-րդ հավելվածի:

116. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի եւ հաղորդակցության վարչության թղթակցային բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-67)՝ համաձայն 116-րդ հավելվածի:

117. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի եւ հաղորդակցության վարչության թղթակցային բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-68)՝ համաձայն 117-րդ հավելվածի:

118. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի եւ հաղորդակցության վարչության թղթակցային բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-69)՝ համաձայն 118-րդ հավելվածի:

119. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի եւ հաղորդակցության վարչության թղթակցային բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-70)՝ համաձայն 119-րդ հավելվածի:

120. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության մարդկային ռեսուրսների հավաքագրման, ուսուցումների եւ մրցույթների կազմակերպման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-71)՝ համաձայն 120-րդ հավելվածի:

121. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության մարդկային ռեսուրսների հավաքագրման, ուսուցումների եւ մրցույթների կազմակերպման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-72)՝ համաձայն 121-րդ հավելվածի:

122. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության կադրային գործերի փաստաթղթավորման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-73)՝ համաձայն 122-րդ հավելվածի:

123. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության կադրային գործերի փաստաթղթավորման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-74)՝ համաձայն 123-րդ հավելվածի:

124. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջխորհրդարանական կապերի եւ եվրաինտեգրման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-75)՝ համաձայն 124-րդ հավելվածի:

125. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջխորհրդարանական կապերի եւ եվրաինտեգրման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-76)՝ համաձայն 125-րդ հավելվածի:

126. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջխորհրդարանական կապերի եւ եվրաինտեգրման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-77)՝ համաձայն 126-րդ հավելվածի:

127. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջխորհրդարանական կապերի եւ եվրաինտեգրման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-78)՝ համաձայն 127-րդ հավելվածի:

128. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջխորհրդարանական կապերի եւ եվրաինտեգրման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-79)՝ համաձայն 128-րդ հավելվածի:

129. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջխորհրդարանական կապերի եւ եվրաինտեգրման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-80)՝ համաձայն 129-րդ հավելվածի:

130. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջխորհրդարանական կապերի եւ եվրաինտեգրման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-81)՝ համաձայն 130-րդ հավելվածի:

131. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջխորհրդարանական կապերի եւ եվրաինտեգրման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-82)՝ համաձայն 131-րդ հավելվածի:

132. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջազգային կազմակերպությունների բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-83)՝ համաձայն 132-րդ հավելվածի:

133. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջազգային կազմակերպությունների բաժնի բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-84)՝ համաձայն 133-րդ հավելվածի:

134. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջազգային կազմակերպությունների բաժնի բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-85)՝ համաձայն 134-րդ հավելվածի:

135. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջազգային կազմակերպությունների բաժնի բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-86)՝ համաձայն 135-րդ հավելվածի:

136. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջազգային կազմակերպությունների բաժնի բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-87)՝ համաձայն 136-րդ հավելվածի:

137. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջազգային կազմակերպությունների բաժնի բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-88)՝ համաձայն 137-րդ հավելվածի:

138. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջազգային կազմակերպությունների բաժնի բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-89)՝ համաձայն 138-րդ հավելվածի:

139. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջազգային կազմակերպությունների բաժնի բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-90)՝ համաձայն 139-րդ հավելվածի:

140. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության անձնագրային սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-91)՝ համաձայն 140-րդ հավելվածի:

141. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության այցերի եւ ընդունելությունների կազմակերպման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-92)՝ համաձայն 141-րդ հավելվածի:

142. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության այցերի եւ ընդունելությունների կազմակերպման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-93)՝ համաձայն 142-րդ հավելվածի:

143. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ֆինանսական կառավարման եւ հաշվառման վարչության հաշվապահության  գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-94)՝ համաձայն 143-րդ հավելվածի:

144. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ֆինանսական կառավարման եւ հաշվառման վարչության հաշվապահության  գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-95)՝ համաձայն 144-րդ հավելվածի:

145. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ֆինանսական կառավարման եւ հաշվառման վարչության բյուջետային կառավարման եւ գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-96)՝ համաձայն 145-րդ հավելվածի:

146. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ֆինանսական կառավարման եւ հաշվառման վարչության բյուջետային կառավարման եւ գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-97)՝ համաձայն 146-րդ հավելվածի:

147. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ֆինանսական կառավարման եւ հաշվառման վարչության բյուջետային կառավարման եւ գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-98)՝ համաձայն 147-րդ հավելվածի:

148. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ֆինանսական կառավարման եւ հաշվառման վարչության բյուջետային կառավարման եւ գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-99)՝ համաձայն 148-րդ հավելվածի:

149. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ֆինանսական կառավարման եւ հաշվառման վարչության բյուջետային կառավարման եւ գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-100)՝ համաձայն 149-րդ հավելվածի:

150. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի վարչատնտեսական վարչության շահագործման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-101)՝ համաձայն 150-րդ հավելվածի:

151. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության եւ փաստաթղթաշրջանառության վարչության քաղաքացիների ընդունելության եւ նամակների բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-102)՝ համաձայն 151-րդ հավելվածի:

152. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության եւ փաստաթղթաշրջանառության վարչության քաղաքացիների ընդունելության եւ նամակների բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-103)՝ համաձայն  152-րդ հավելվածի:

153. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության եւ փաստաթղթաշրջանառության վարչության քաղաքացիների ընդունելության եւ նամակների բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-104)՝ համաձայն  153-րդ հավելվածի:

154. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության եւ փաստաթղթաշրջանառության վարչության քաղաքացիների ընդունելության եւ նամակների բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-105)՝ համաձայն  154-րդ հավելվածի:

155. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության եւ փաստաթղթաշրջանառության վարչության քաղաքացիների ընդունելության եւ նամակների բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-106)՝ համաձայն  155-րդ հավելվածի:

156. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության եւ փաստաթղթաշրջանառության վարչության ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-107)՝ համաձայն 156-րդ հավելվածի:

157. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության եւ փաստաթղթաշրջանառության վարչության ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-108)՝ համաձայն 157-րդ հավելվածի:

158. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության եւ փաստաթղթաշրջանառության վարչության ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-109)՝ համաձայն 158-րդ հավելվածի:

159. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ավտոմատ կառավարման եւ տեղեկատվական համակարգերի վարչության ծրագրերի, սարքերի եւ ցանցերի ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-110)՝ համաձայն 159-րդ հավելվածի:

160. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ավտոմատ կառավարման եւ տեղեկատվական համակարգերի վարչության ծրագրերի, սարքերի եւ ցանցերի ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-111)՝ համաձայն  160-րդ հավելվածի:

161. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ավտոմատ կառավարման եւ տեղեկատվական համակարգերի վարչության ծրագրերի, սարքերի եւ ցանցերի ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-112)՝ համաձայն 161-րդ հավելվածի:

162. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ավտոմատ կառավարման եւ տեղեկատվական համակարգերի վարչության ծրագրերի, սարքերի եւ ցանցերի ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-113)՝ համաձայն 162-րդ հավելվածի:

163. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-114)՝ համաձայն 163-րդ հավելվածի:

164. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-115)՝ համաձայն 164-րդ հավելվածի:

165. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական ապահովման եւ սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-116)՝ համաձայն 165-րդ հավելվածի:

166. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական ապահովման եւ սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-117)՝ համաձայն 166-րդ հավելվածի:

167. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական ապահովման եւ սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-118)՝ համաձայն 167-րդ հավելվածի:

168. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի զորահավաքային նախապատրաստության, զորահավաքային ծրագրերի եւ քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-2.2-119)՝ համաձայն 168-րդ հավելվածի:

169. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-1)՝ համաձայն 169-րդ հավելվածի:

170. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության արձանագրային բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-2)՝ համաձայն 170-րդ հավելվածի:

171. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության նիստերի ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-3)՝ համաձայն 171-րդ հավելվածի:

172. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայքի սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետ պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-4)՝ համաձայն 172-րդ հավելվածի:

173. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայքի սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-5)՝ համաձայն 173-րդ հավելվածի:

174. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայքի սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-6)՝ համաձայն 174-րդ հավելվածի:

175. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության ֆինանսատնտեսագիտական հարցերի փորձաքննության բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-7)՝ համաձայն 175-րդ հավելվածի:

176. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության ֆինանսատնտեսագիտական հարցերի փորձաքննության բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-8)՝ համաձայն 176-րդ հավելվածի:

177. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության սոցիալ, կրթական, առողջապահական հարցերի փորձաքննության բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-9)՝ համաձայն 177-րդ հավելվածի:

178. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության սոցիալ, կրթական, առողջապահական հարցերի փորձաքննության բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-10)՝ համաձայն 178-րդ հավելվածի:

179. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության պետաիրավական հարցերի փորձաքննության բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-11)՝ համաձայն 179-րդ հավելվածի:

180. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության պետաիրավական հարցերի փորձաքննության բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-12)՝ համաձայն 180-րդ հավելվածի:

181. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության պետաիրավական հարցերի փորձաքննության բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-13)՝ համաձայն 181-րդ հավելվածի:

182.   Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության օրենսդրական հարցերի մոնիտորինգի եւ տեղեկատվական բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-14)՝ համաձայն 182-րդ հավելվածի:

183. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության օրենսդրական հարցերի մոնիտորինգի եւ տեղեկատվական բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-15)՝ համաձայն 183-րդ հավելվածի:

184.  Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի եւ հաղորդակցության վարչության տեղեկատվական եւ վերլուծական բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-16)՝ համաձայն 184-րդ հավելվածի:

185. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի եւ հաղորդակցության վարչության տեղեկատվական եւ վերլուծական բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-17)՝ համաձայն 185-րդ հավելվածի:

186. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի եւ հաղորդակցության վարչության տեղեկատվական եւ վերլուծական բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-18)՝ համաձայն 186-րդ հավելվածի:

187. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի եւ հաղորդակցության վարչության տեղեկատվական եւ վերլուծական բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-19)՝ համաձայն 187-րդ հավելվածի:

188. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության մարդկային ռեսուրսների հավաքագրման, ուսուցումների եւ մրցույթների կազմակերպման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-20)՝ համաձայն 188-րդ հավելվածի:

189. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության կադրային գործերի փաստաթղթավորման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-21)՝ համաձայն  189-րդ հավելվածի:

190. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջխորհրդարանական կապերի եւ եվրաինտեգրման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-22)՝ համաձայն 190-րդ հավելվածի:

191. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջխորհրդարանական կապերի եւ եվրաինտեգրման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-23)՝ համաձայն 191-րդ հավելվածի:

192. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջազգային կազմակերպությունների բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-24)՝ համաձայն 192-րդ հավելվածի:

193. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջազգային կազմակերպությունների բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-25)՝ համաձայն 193-րդ հավելվածի:

194. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջազգային կազմակերպությունների բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-26)՝ համաձայն  194-րդ հավելվածի:

195. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության այցերի եւ ընդունելությունների կազմակերպման բաժնի առաջատար մասնագետ պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-27)՝ համաձայն 195-րդ հավելվածի:

196. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության այցերի եւ ընդունելությունների կազմակերպման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-28)՝ համաձայն 196-րդ հավելվածի:

197. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ֆինանսական կառավարման եւ հաշվառման վարչության հաշվապահության առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-29)՝ համաձայն 197-րդ հավելվածի:

198. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ֆինանսական կառավարման եւ հաշվառման վարչության հաշվապահության առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-30)՝ համաձայն 198-րդ հավելվածի:

199. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ֆինանսական կառավարման եւ հաշվառման վարչության բյուջետային կառավարման եւ գնումների բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-31)՝ համաձայն 199-րդ հավելվածի:

200. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության եւ փաստաթղթաշրջանառության վարչության քաղաքացիների ընդունելության եւ նամակների բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-32)՝ համաձայն 200-րդ հավելվածի:

201. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության եւ փաստաթղթաշրջանառության վարչության քաղաքացիների ընդունելության եւ նամակների բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-33)՝ համաձայն 201-րդ հավելվածի:

202. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության եւ փաստաթղթաշրջանառության վարչության քաղաքացիների ընդունելության եւ նամակների բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-34)՝ համաձայն 202-րդ հավելվածի:

203. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության եւ փաստաթղթաշրջանառության վարչության քաղաքացիների ընդունելության եւ նամակների բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-35)՝ համաձայն 203-րդ հավելվածի:

204. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության եւ փաստաթղթաշրջանառության վարչության ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-36)՝ համաձայն 204-րդ հավելվածի:

205. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության եւ փաստաթղթաշրջանառության վարչության ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-37)՝ համաձայն 205-րդ հավելվածի:

206. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ավտոմատ կառավարման եւ տեղեկատվական համակարգերի վարչության ծրագրերի, սարքերի եւ ցանցերի ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-38)՝ համաձայն 206-րդ հավելվածի:

207. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ավտոմատ կառավարման եւ տեղեկատվական համակարգերի վարչության ծրագրերի, սարքերի եւ ցանցերի ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-39)՝ համաձայն 207-րդ հավելվածի:

208. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ավտոմատ կառավարման եւ տեղեկատվական համակարգերի վարչության ծրագրերի, սարքերի եւ ցանցերի ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-40)՝ համաձայն 208-րդ հավելվածի:

209. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ավտոմատ կառավարման եւ տեղեկատվական համակարգերի վարչության ծրագրերի, սարքերի եւ ցանցերի ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-41)՝ համաձայն 209-րդ հավելվածի:

210. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ավտոմատ կառավարման եւ տեղեկատվական համակարգերի վարչության ծրագրերի, սարքերի եւ ցանցերի ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-42)՝ համաձայն 210-րդ հավելվածի:

211. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ավտոմատ կառավարման եւ տեղեկատվական համակարգերի վարչության ինտերնետային ռեսուրսների եւ հավելվածների սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-43)՝ համաձայն 211-րդ հավելվածի:

212. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի առաջին բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-44)՝ համաձայն 212-րդ հավելվածի:

213. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-45)՝ համաձայն 213-րդ հավելվածի:

214. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական ապահովման եւ սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-46)՝ համաձայն 214-րդ հավելվածի:

215. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի զորահավաքային նախապատրաստության, զորահավաքային ծրագրերի եւ քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-3.1-47)`  համաձայն 215-րդ հավելվածի:
216. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության արձանագրային բաժնի կրտսեր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-1)՝ համաձայն 216-րդ հավելվածի:

217. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության արձանագրային բաժնի կրտսեր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-2)՝ համաձայն 217-րդ հավելվածի:

218. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քարտուղարության նիստերի ապահովման բաժնի կրտսեր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-3)՝ համաձայն 218-րդ հավելվածի:

219. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության ֆինանսատնտեսագիտական հարցերի փորձաքննության բաժնի կրտսեր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-4)՝ համաձայն 219-րդ հավելվածի:

220. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության ֆինանսատնտեսագիտական հարցերի փորձաքննության բաժնի կրտսեր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-5)՝ համաձայն 220-րդ հավելվածի:

221. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության սոցիալ, կրթական, առողջապահական հարցերի փորձաքննության բաժնի կրտսեր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-6)՝ համաձայն 221-րդ հավելվածի:

222. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության սոցիալ, կրթական, առողջապահական հարցերի փորձաքննության բաժնի կրտսեր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-7)՝ համաձայն 222-րդ հավելվածի:

223. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության պետաիրավական հարցերի փորձաքննության բաժնի կրտսեր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-8)՝ համաձայն 223-րդ հավելվածի:

224. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության պետաիրավական հարցերի փորձաքննության բաժնի կրտսեր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-9)՝ համաձայն 224-րդ հավելվածի:

225. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության պետաիրավական հարցերի փորձաքննության բաժնի կրտսեր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-10)՝ համաձայն 225-րդ հավելվածի:

226. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության օրեսդրական հարցերի մոնիտորինգի եւ տեղեկատվական բաժնի կրտսեր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-4.1-11)՝ համաձայն 226-րդ հավելվածի:

227. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության օրեսդրական հարցերի մոնիտորինգի եւ տեղեկատվական բաժնի կրտսեր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝  1-4.1-12)՝ համաձայն 227-րդ հավելվածի:

228. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության մարդկային ռեսուրսների հավաքագրման, ուսուցումների եւ մրցույթների կազմակերպման բաժնի կրտսեր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-13)՝ համաձայն 228-րդ հավելվածի:

229. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության կադրային գործերի փաստաթղթավորման բաժնի կրտսեր մասնագետ պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-14)՝ համաձայն 229-րդ հավելվածի:

230. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության միջազգային կազմակերպությունների բաժնի կրտսեր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-15)՝ համաձայն 230-րդ հավելվածի:

231. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության անձնագրային սպասարկման բաժնի կրտսեր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-16)՝ համաձայն 231-րդ հավելվածի:

232. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության այցերի եւ ընդունելությունների կազմակերպման բաժնի կրտսեր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-17)՝ համաձայն 232-րդ հավելվածի:

233. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ֆինանսական կառավարման եւ հաշվառման վարչության հաշվապահության կրտսեր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-18)՝ համաձայն 233-րդ հավելվածի:

234. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ֆինանսական կառավարման եւ հաշվառման վարչության բյուջետային կառավարման եւ գնումների բաժնի կրտսեր մասնագետի մասնագետ պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-19)՝ համաձայն 234-րդ հավելվածի:

235. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության եւ փաստաթղթաշրջանառության վարչության ընդհանուր բաժնի կրտսեր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-20)՝ համաձայն 235-րդ հավելվածի:

236. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ավտոմատ կառավարման եւ տեղեկատվական համակարգերի վարչության ծրագրերի, սարքերի եւ ցանցերի ապահովման բաժնի կրտսեր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-21)՝ համաձայն 236-րդ հավելվածի:

237. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ավտոմատ կառավարման եւ տեղեկատվական համակարգերի վարչության ինտերնետային ռեսուրսների եւ հավելվածների սպասարկման բաժնի կրտսեր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-22)՝ համաձայն 237-րդ հավելվածի:

238. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի կրտսեր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-23)՝ համաձայն 238-րդ հավելվածի:

239. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական ապահովման եւ սպասարկման բաժնի կրտսեր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-24)՝ համաձայն 239-րդ հավելվածի:

240. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական ապահովման եւ սպասարկման բաժնի կրտսեր մասնագետի պաշտոնի անձնագիրը (ծածկագիրը՝ 1-4.1-25)՝ համաձայն 240-րդ հավելվածի:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՄԻՐԶՈՅԱՆ

09.08.2019
Կ-224-Ա


28.07.2020 Ազգային ժողովի նախագահի 2019 թվականի օգոստոսի 9-ի թիվ Կ-224-Ա կարգադրությունում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
19.08.2020 Ազգային ժողովի նախագահի 2019 թվականի օգոստոսի 9-ի Կ-224-Ա կարգադրությունում փոփոխություն կատարելու մասին
13.10.2020 Ազգային ժողովի նախագահի 2019 թվականի օգոստոսի 9-ի Կ-224-Ա կարգադրությունում փոփոխություն կատարելու մասին
09.02.2021 Ազգային ժողովի նախագահի 2019 թվականի օգոստոսի 9-ի Կ-224-Ա կարգադրությունում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին