Տպել
Առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողով
Գործունեության ոլորտները` առողջապահություն, մայրություն, մանկություն, սոցիալական ապահովություն, հաշմանդամության հիմնահարցեր, աշխատանք, զբաղվածություն, ժողովրդագրություն եւ այդ ոլորտները կարգավորող օրենքներ


Էլ. փոստ health@parliament.am
Հեռ. (374-11) 513 263
Քաղվածք թիվ 14 նիստի արձանագրությունից
05.02.2020
Ժամը 13:00
414 սենյակ
1.
Համաձայն <<Ազգային ժողովի կանոնակարգ>> սահմանադրական օրենքի 78-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 3-րդ կետի՝ դրական եզրակացություն ներկայացնել Ազգային ժողովի յոթերորդ գումարման չորրորդ նստաշրջանի օրակարգի նախագծում ընդգրկվող հետևյալ նախագծերի վերաբերյալ.
1) ա) «Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-331-29.10.2019-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-3311-29.10.2019-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-3312-29.10.2019-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-3313-29.10.2019-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-3314-29.10.2019-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Հիմնական զեկուցող`Անահիտ Ավանեսյան
Հարակից զեկուցող(ներ)`Նարեկ Զեյնալյան
2) ա) «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-356-12.11.2019-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` Նարեկ Զեյնալյան, Արփինե Դավոյան, Լուսինե Բադալյան, Կարեն Սարուխանյան
բ) «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասինե,
Պ-3561-12.11.2019-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` Նարեկ Զեյնալյան, Արփինե Դավոյան, Լուսինե Բադալյան, Կարեն Սարուխանյան
գ) Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-3562-12.11.2019-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` Նարեկ Զեյնալյան, Արփինե Դավոյան, Լուսինե Բադալյան, Կարեն Սարուխանյան
դ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-3563-12.11.2019-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` Նարեկ Զեյնալյան, Արփինե Դավոյան, Լուսինե Բադալյան, Կարեն Սարուխանյան
Հիմնական զեկուցող`Նարեկ Զեյնալյան
Հարակից զեկուցող(ներ)`Ժաննա Անդրեասյան
Լուսինե Բադալյան
3) ա) «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Կ-421-12.12.2019-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին
Կ-4211-12.12.2019-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4212-12.12.2019-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4213-12.12.2019-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Հիմնական զեկուցող`Ժաննա Անդրեասյան
Հարակից զեկուցող(ներ)`Հերիքնազ Տիգրանյան
Կ-331-29.10.2019-ԱՍ-011/0 և դրան կից նախագծերի լրամշակված տարբերակները 2-օրյա ժամկետում ներկայացնել հանձնաժողովին:
Պ-356-12.11.2019-ԱՍ-011/0 նախագծի լրամշակված տարբերակը 2-օրյա ժամկետում ներկայացնել հանձնաժողովին:
Սույն արձանագրության 1-ին մասի 2-րդ կետի նախագծերի փաթեթից հանել Պ-356/1-12.11.2019-ԱՍ-011/0, Պ-356/2-12.11.2019-ԱՍ-011/0 և Պ-356/3-12.11.2019-ԱՍ-011/0 նախագծերը:
Կ-421-12.12.2019-ԱՍ-011/0 և դրան կից նախագծերի լրամշակված տարբերակները 2-օրյա ժամկետում ներկայացնել հանձնաժողովին:
2.
Համաձայն <<Ազգային ժողովի կանոնակարգ>> սահմանադրական օրենքի 78-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 5-րդ կետի՝ լրամշակելու նպատակով հետաձգել հետևյալ նախագծի քվեարկությունը
1) «Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Խ-425-17.12.2019-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` «Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն
Հիմնական զեկուցող`Սրբուհի Գրիգորյան
Հարակից զեկուցող(ներ)`Անահիտ Ավանեսյան
3.
Առաջարկել Ազգային ժողովի խորհրդին սույն արձանագրության քաղվածքի 1-ին մասում նշված Կ-331-29.10.2019-ԱՍ-011/0 և դրան կից նախագծերի փաթեթը, Պ-356-12.11.2019-ԱՍ-011/0 նախագիծը, Կ-421-12.12.2019-ԱՍ-011/0 և դրան կից նախագծերի փաթեթը ընդգրկել Ազգային ժողովի առաջիկա 2020 թվականի փետրվարի 11-ին սկսվող հերթական նիստերի օրակարգի նախագծում:
4.
Այլ հացեր.
ա) Քննարկվեց <<ՀՀ առողջապահության նախարարության ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցների գրությունը՝ կենտրոնը <<ՆՈՐՔ>> ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոց ՓԲԸ-ին միացնելու որոշման մասին հարցը:
Հանձնաժողովը որոշեց ղեկավարվելով <<Ազգային ժողովի կանոնակարգ>> ՀՀ սահմանադրական օրենքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասով՝ դիմել ՀՀ առողջապահության նախարարին՝ հարցն ուսումնասիրելու և երեքշաբաթյա ժամկետում հանձնաժողովին համապատասխան տեղեկատվություններ տրամադրելու համար:
բ) Քննարկվեց <<Հայաստանի Հանրապետությունում ծննդօգնության ծառայությունների կազմակերպման խնդիրները>> թեմայով աշխատանքային քննարկման արձանագրությունը:
Հանձնաժողովը հավանություն տվեց արձանագրության նախագծին և որոշեց այն ներկայացնել ՀՀ առողջապահության նախարարին:


ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԱՐԵԿ ԶԵՅՆԱԼՅԱՆ

02.12.2020
Քաղվածք թիվ 35 նիստի արձանագրությունից

11.11.2020
Քաղվածք թիվ 34 նիստի արձանագրությունից

21.10.2020
Քաղվածք թիվ 33 նիստի արձանագրությունից

09.10.2020
Քաղվածք թիվ 32 նիստի արձանագրությունից

07.10.2020
Քաղվածք թիվ 31 արտահերթ նիստի արձանագրությունից

30.09.2020
Քաղվածք թիվ 30 նիստի արձանագրությունից

22.09.2020
Քաղվածք թիվ 29 արտահերթ նիստի արձանագրությունից

09.09.2020
Քաղվածք թիվ 28 նիստի արձանագրությունից

16.07.2020
Քաղվածք թիվ 27 արտահերթ նիստի արձանագրությունից

09.07.2020
Քաղվածք թիվ 26 արտահերթ նիստի արձանագրությունից

25.06.2020
Քաղվածք թիվ 25 արտահերթ նիստի արձանագրությունից

15.06.2020
Քաղվածք թիվ 24 արտահերթ նիստի արձանագրությունից

10.06.2020
Քաղվածք թիվ 23 նիստի արձանագրությունից

04.06.2020
Քաղվածք թիվ 22 արտահերթ նիստի արձանագրությունից

20.05.2020
Քաղվածք թիվ 21 նիստի արձանագրությունից

30.04.2020
Քաղվածք թիվ 19 նիստի արձանագրությունից

29.04.2020
Քաղվածք թիվ 20 արտահերթ նիստի արձանագրությունից

13.04.2020
Քաղվածք թիվ 18 արտահերթ նիստի արձանագրությունից

10.04.2020
Քաղվածք թիվ 17 նիստի արձանագրությունից

18.03.2020
Քաղվածք թիվ 16 նիստի արձանագրությունից

26.02.2020
Քաղվածք թիվ 15 նիստի արձանագրությունից

10.01.2020
Քաղվածք թիվ 13 արտահերթ նիստի արձանագրությունից