National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
NA President  |   Deputies  |   NA Council  |   Committees   |   Factions  |   Staff  |   Budget office  |   Legislation   |   News  |   Foreign Relations  |   Library  |   Constituency Relations  |   Competition Council  |   Links
Archive
Letter to the Committee
Your name: Your e-mail address: Your message:

CAPTCHA Image


 
Standing Committee on Foreign Relations
Spheres of activities:
international relations, relations with the United Nations, the Council of Europe, the Organization for Security and Cooperation in Europe, as well as relations with other international organizations, inter-parliamentary agreements and ties, parliamentary friendship groups and laws governing those areas
E-mail foreign.relations@parliament.am
Phone (374-11) 513238, (374-11) 513271
5
17.06.2019
10:00
414
1.
Հետևյալ նախագծի՝ երկրորդ ընթերցումից առաջ նախնական քննարկման և եզրակացություն ներկայացնելու մասին.
1) «Դիվանագիտական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
-110-18.04.2019-ԱՀ-011/
Author` Government
`ՀՀ արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ
Գրիգոր Հովհաննիսյան
10:00
`Սոս Ավետիսյան
2.
Այլ հարցեր:


ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀՌուբեն ՌուբիյանNA President  |  Deputies|  NA Council  |  Committees  |  Factions  |  Staff
Legislation  |   News  |  Foreign Relations   |  Constituency Relations  |  Links  |  RSS