National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
NA President  |   Deputies  |   NA Council  |   Committees   |   Factions  |   Staff  |   Budget office  |   Legislation   |   News  |   Foreign Relations  |   Library  |   Constituency Relations  |   Competition Council  |   Links
Archive
Letter to the Committee
Your name: Your e-mail address: Your message:

CAPTCHA Image


 
Standing Committee on State and Legal Affairs
Spheres of activities:
constitutional and legal issues, parties, electoral system, the Rules of Procedure of the National Assembly, referendum, Constitutional court, justice, judicial system, prosecutor's office, investigative bodies, enforcement of judicial acts, the penitentiary service, amnesty, public service and laws governing those areas, Constitutional amendments, codes regarding civil, criminal, administrative offenses and legal proceedings
E-mail legcom@parliament.am
Phone (374-11) 513 349
2
15.02.2019
10:00
314
1.
Հանձնաժողովը քննարկեց հետևյալ հարցը.
1) «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ ընտրությունների մասին» կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործունեության վերաբերյալ հաղորդում
425-08.01.2019-ՊԻ

` Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյան


ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀՎԼԱԴԻՄԻՐ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆNA President  |  Deputies|  NA Council  |  Committees  |  Factions  |  Staff
Legislation  |   News  |  Foreign Relations   |  Constituency Relations  |  Links  |  RSS