Print
Постоянная комиссия по государственно-правовым вопросам
Сферы деятельности: конституционно-правовые вопросы, партии, избирательная система, Регламент Национального Собрания, референдум, Конституционный Суд, правосудие, судоустройство, прокуратура, следственные органы, принудительное исполнение судебных актов, уголовно-исполнительная служба, амнистия, публичная служба и законы, регулирующие эти сферы, изменения в Конституции, гражданский, уголовный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях , кодексы судопроизводства
Эл. почта legcom@parliament.am
Tел. (374-11) 513 349
12
30.04.2021
12:00
314
1.
Հանձնաժողովը քննարկեց հետևյալ հարցը.
1) «Հայաստանի Հանրապետության դատախազության 2020 թվականի գործունեության մասին» հաղորդում
917-30.03.2021-ՊԻ

`ՀՀ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյան


ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀՎԼԱԴԻՄԻՐ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ