Տպել
Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողով
Գործունեության ոլորտները` բյուջետային օրենսդրություն, պետական բյուջե, փոխառություններ, վարկեր, դրամ, դրամաշրջանառություն, աուդիտ, հաշվեքննություն, բանկային համակարգ, ֆինանսական (դրամական, կապիտալի, վարկային, ապահովագրական եւ արժեթղթերի) շուկաներ եւ այդ ոլորտները կարգավորող օրենքներ


Էլ. փոստ fvb@parliament.am
Հեռ. (374-11) 513 480
Քաղվածք թիվ 18 նիստի արձանագրությունից
26.11.2019
Ժամը 10:00
114/2-րդ մասնաշենք/ սենյակ
1.
Դրական եզրակացություն տալ Ազգային ժողովի յոթերորդ գումարման երրորդ նստաշրջանի 2019 թվականի դեկտեմբերի 3-ին գումարվող նիստերի օրակարգի նախագծում ընդգրկված հետևյալ նախագծերին՝ երկրորդ ընթերցմամբ քննարկելու համար.
1) ա) Հաշվապահական հաշվառման մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-116-25.04.2019,25.09.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Աուդիտորական գործունեության մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1161-25.04.2019,25.09.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հաշվապահական հաշվառման եւ աուդիտորական գործունեության կարգավորման եւ հանրային վերահսկողության մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1162-25.04.2019,25.09.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Հիմնադրամների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1163-25.04.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1164-25.04.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1165-25.04.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1166-25.04.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1167-25.04.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Հիմնական զեկուցող`ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արման Պողոսյան
Հարակից զեկուցող(ներ)`Եղիշե Սողոմոնյան
2.
Դրական եզրակացություն տալ Ազգային ժողովի յոթերորդ գումարման երրորդ նստաշրջանի օրակարգի նախագծում ընդգրկվող հետևյալ նախագծին.
1) «Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-302-03.10.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Հիմնական զեկուցող`ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Ներսես Երիցյան
Հարակից զեկուցող(ներ)`Վարդան Աթաբեկյան
3.
Առաջարկել 2019 թվականի դեկտեմբերի 3-ին գումարվող Ազգային ժողովի հերթական նիստերի օրակարգ ընդգրկել հետևյալ օրենքի նախագիծը. 1-ին ընթերցմամբ քննարկելու նպատակով.
1) «Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-302-03.10.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Հիմնական զեկուցող`ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Ներսես Երիցյան
Հարակից զեկուցող(ներ)`Վարդան Աթաբեկյան
4.
Քննարկվեց Բյուջետային գրասենյակի հաշվետվությունը` 2019 թվականի երրորդ եռամսյակում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ:
5.
ԱԺ ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովը որոշեց՝ սույն թվականի նոյեմբերի 29-ին ժամը 13.00 ԱԺ նիստերի դահլիճում լսումներ կազմակերպել հետևյալ թեմայով. "Վարկային քաղաքանությունը և ֆինանսական գրագիտության խնդիրները Հայաստանում":Ա Զ Գ Ա Յ Ի Ն Ժ Ո Ղ Ո Վ Ի
Ֆ Ի Ն Ա Ն Ս Ա Վ Ա Ր Կ Ա Յ Ի Ն ԵՎ Բ Յ ՈՒ Ջ Ե Տ Ա Յ Ի Ն Հ Ա Ր Ց Ե Ր Ի
Մ Շ Տ Ա Կ Ա Ն Հ Ա Ն Ձ Ն Ա Ժ Ո Ղ Ո Վ Ի
Խ Ո Ր Հ Ր Դ Ա Ր Ա Ն Ա Կ Ա Ն Լ Ս ՈՒ Մ Ն Ե ՐԻ

29.11.2019թ.
ժ. 13.00
նիստերի դահլիճ

ՕՐԱԿԱՐԳ

Վարկային քաղաքականությունը և ֆինանսական գրագիտության խնդիրները Հայաստանում.

1. Վարկային պայմանագիր կնքող քաղաքացու ֆինանսական գրագիտություն. - ֆինանսական գրագիտության առկա մակարդակը - ֆինանսական գրագիտության մակարդակը բարձրացնելու համար անցկացվող միջոցառումները և դրանց արդյունավետությունը - ֆինանսական գրագիտության մակարդակը բարձրացնող անհրաժեշտ հավելյալ միջոցառումներ - Գոյություն ունեցող Ֆինանսական խարդախությունների բացահայտում - Ֆինանսական խարդախությունների դեմ պայքար

2. Վարկային պայմանագիր կնքելու գործընթաց. - Իրականացման եղանակները - Երկկողմանի պատասխանատվություն - Վարկատու կազմակերպությունների դերը քաղաքացու ֆինանսական պաշտպանվածության տեսանկյունից

13.00 - Բացման խոսք - Մանե Թանդիլյան

13.05 – 14.35 – Զեկույցներ (10-ական րոպե) և հարց ու պատասխան(15-ական րոպե)`
1.Կենտրոնական բանկ – 1 զեկույց
2. Բանկերի միություն – 1 զեկույց
3. Վարկային կազմակերպություններ – 1 զեկույց
4. Ֆինանսական համակարգի հաշտարար- 1 զեկույց
5. Կրթության ոլորտ – 1 զեկույց
6.ՓՄՁ-եր – 1 զեկույց

14.35 – 16.15/16.30 – Ելույթներ(3-ական րոպե)՝
1.Կենտրոնական բանկ և բանկեր – 3 ելույթ
2. Վարկային կազմակերպություններ – 3 ելույթ
3. "Համագործակցության հուշագիր" հարթակ – 10 ելույթ
4. Այլ գրանցվողներ - 14 հայտ

17.00 – Ամփոփում - Մանե Թանդիլյան - 5 րոպե


ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀՄանե Թանդիլյան