Տպել

Նիստերի արձանագրություններ12.03.2021
Քաղվածք թիվ 1 նիստի արձանագրությունից

24.03.2021
Քաղվածք թիվ 2 նիստի արձանագրությունից

13.04.2021
Քաղվածք թիվ 3 նիստի արձանագրությունից

14.04.2021
Քաղվածք թիվ 4 արտահերթ նիստի արձանագրությունից

14.05.2021
Քաղվածք թիվ 5 նիստի արձանագրությունից

24.05.2021
Քաղվածք թիվ 6 նիստի արձանագրությունից

15.06.2021
Քաղվածք թիվ 7 նիստի արձանագրությունից

18.08.2021
Քաղվածք թիվ 8 նիստի արձանագրությունից

03.09.2021
Քաղվածք թիվ 9 նիստի արձանագրությունից