Տպել

Նիստերի արձանագրություններ12.03.2021
Քաղվածք թիվ 1 նիստի արձանագրությունից

24.03.2021
Քաղվածք թիվ 2 նիստի արձանագրությունից

13.04.2021
Քաղվածք թիվ 3 նիստի արձանագրությունից

14.04.2021
Քաղվածք թիվ 4 նիստի արձանագրությունից