Ընտրատարածք 017

Սահմանագիծը սկսվում է Քրիստափորի եւ Սեւանի փողոցների հատման մասից, Քրիստափորի աջակողմյան եզրով շարունակվում դեպի արեւելք մինչեւ երկաթգիծ եւ երկաթգծով շարունակվում մինչեւ Չարենցի փողոցի առաջին նրբանցքի հետ հատվելը, Սարի Թաղի կառուցապատման եզրով շարունակվում մինչեւ Դավիթ Բեկի փողոց, թեքվում աջ եւ Դավիթ Բեկի փողոցով շարունակվում մինչեւ Նուբարաշենի խճուղու հետ հատվելը, ընդգրկելով փողոցի աջ եւ ձախ կողմերի բոլոր տները, թեքվում Նուբարաշենի խճուղի, ընդգրկելով փողոցի աջ եւ ձախ կողմերի բոլոր տները եւ շարունակվում Նոր Արեշի 50-րդ փողոցով մինչեւ Նոր Արեշի 11-րդ փողոց, Նոր Արեշի 11-րդ փողոցով շարունակվում մինչեւ Նոր Արեշի 26-րդ փողոցի հետ հատվելը եւ Նոր Արեշի 26-րդ փողոցով շարունակվում մինչեւ Էրեբունի փողոց թեքվում աջ եւ Էրեբունի փողոցով շարունակվում հասնելով մինչեւ Երկաթգիծ՝ չընդգրկելով Էրեբունի փողոցի շենքերը եւ Երկաթգծով շարունակվում մինչեւ Քրիստափորի փողոցի հետ հատվելը: