Ընտրատարածք 025

Ք.Հրազդան, ք.Ծաղկաձոր, Աղավնաձոր, Ջրառատավան, Մարմարիկ, Բջնի, Մեղրաձոր, Հանքավան, Արտավազ, Քաղսի, Սոլակ, Լեռնանիստ: