Ընտրատարածք 029

Ք.Սպիտակ, Արջուտ, Արեւաշող, Գեղասար, Գոգարան, Դարպաս, Լեռնանցք, Լեռնապատ, Լեռնավան, Լուսաղբյուր, Խնկոյան, Ծաղկաբեր, Կաթնաջուր, Հալավար, Հարթագյուղ, Ղուրսալի, Մեծ Պարնի, Նոր Խաչակապ, Շենավան, Շիրակամուտ, Ջրաշեն, Սարալանջ, Սարահարթ, Սարամեջ, Քարաձոր, Ազնվաձոր, Բազում, ինչպես նաեւ Վանաձոր քաղաքացից` Շիրակացու փողոցի սկզբնամասից հարավային ուղությամբ մինչեւ Տիգրան Մեծի փողոց, Տիգրան Մեծի փողոցով, արեւելյան ուղղությամբ մինչեւ Բաթումի փողոց, Բաթումի փողոցով մինչեւ Գր. Լուսավորչի փողոց, այդ փողոցի արեւելյան ուղղությամբ մինչեւ երկաթուղայինների զբոսայգու արեւմտյան սահմանը, հյուսիսային ուղղությամբ մինչեւ երկաթգիծ, երկաթգծով արեւելյան ուղղությամբ մինչեւ եկեղեցու մոտ գտնվող կամուրջը, այդտեղից հյուսիսային ուղղությամբ` քաղաքի հյուսիսային սահմանով, արեւմտյան ուղղությամբ մինչեւ քաղաքի արեւմտյան սահմանը, արեւմտյան սահմանից արեւելյան, այնուհետեւ հարավային ուղղությամբ` Դարպասի տնակային ավանի արեւմտյան մասով մինչեւ քաղաքի հարավային սահմանը: Քաղաքի հարավային սահմանով` արեւելյան ուղղությամբ մինչեւ Լանջային փողոցի թիվ 2 տունը, այդ տան արեւմտյան մասով մինչեւ Շիրակացի փողոցի սկզբնամասը: