Ընտրատարածք 032

Ք.Տաշիր, ք.Ստեփանավան, Լոռի Բերդ, Յաղդան, Ամրակից, Պուշկինո, Հովնանաձոր, Կողես, Մղարթ, Արդվի, Հագվի, Օձուն, Կարմիր Աղեկ, Այգեհատ, Արեւածագ, Ծաթեր, Թումանյան, Լեջան, Ագարակ, Կաթնառատ, Բլագոդարնոյե, Մեղվահովիտ, Դաշտադեմ, Պաղաղբյուր, Ձյունաշող, Մեծավան, Միխայլովկա, Ձորամուտ, Ապավեն, Արծնի, Սարչապետ, Նորաշեն, Պետրովկա, Լեռնահովիտ, Մեդովկա, Պրիվոլնոյե, Սարատովկա, Նովոսելցովո, Կաթնաղբյուր, Ուրասար, Սվերդլով, Ուռուտ, Բովաձոր: