Ընտրատարածք 038

Ք.Կապան, ք.Քաջարան, ք.Մեղրի, ք.Ագարակ, Աղվանի, Տանձավեր, Ագարակ, Անտառաշատ, Առաջաձոր, Արծվանիկ, Դավիթ Բեկ, Դովրուս, Եղեգ, Եղվարդ, Խալաջ, Խդրանց, Կաղնուտ, Ձորաստան, Վանեք, Ներքին Խոտանան, Նորաշենիկ, Շրվենանց, Չափնի, Սյունիք, Սեւաքար, Վերին Գյոդաքլու, Վերին Խոտանան, Ուժանիս, Օխտար, Գեղանուշ, Լեռնաձոր, Ծավ, Շիկահող, Սրաշեն, գ.Քաջարան, Գեղի, Փայահան, Ճակատեն, Ներքին Հանդ, Գուդեմնիս, Լեհվազ, Շվանիձոր, Վահրավար, Տաշտուն, Կուրիս, Վարդանիձոր, Լիճք, Կարճեւան, Ալդարա, Նյուվադի: