ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

«« Ազգային ժողովի կանոնակարգ » Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» (փաստաթղթային կոդ ՝ Պ-133-08.05.2019-ՊԻ-017/0), «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» (փաստաթղթային կոդ ՝ Պ-1331 -08.05.2019-ՊԻ-011/0) , «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» (փաստաթղթային կոդ ՝ Պ-1332 -08.05.2019-ՊԻ-011/0) , ««Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» (փաստաթղթային կոդ ՝ Պ-1333 -08.05.2019-ՊԻ-011/0) , ««Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (փաստաթղթային կոդ ՝ Պ-1334 -08.05.2019-ՊԻ-011/0) Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավոր Արարատ Միրզոյանի կողմից օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացված՝ «« Ազգային ժողովի կանոնակարգ » Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»» (փաստաթղթային կոդ ՝ Պ-133-08.05.2019-ՊԻ-017/0), «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» (փաստաթղթային կոդ ՝ Պ-1331 -08.05.2019-ՊԻ-011/0) , «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (փաստաթղթային կոդ ՝ Պ-1332 -08.05.2019-ՊԻ-011/0) , «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» (փաստաթղթային կոդ ՝ Պ-1333 -08.05.2019-ՊԻ-011/0) , «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (փաստաթղթային կոդ ՝ Պ-1334 -08.05.2019-ՊԻ-011/0) Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթը (այսուհետ՝ Փաթեթ) իրավական փորձաքննության է ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական փորձաքննության վարչությունում:

Ստորեւ ներկայացնում ենք Փաթեթի վերաբերյալ մեր կողմից կատարված փորձաքննության արդյունքները:

Փաթեթը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը:

Այլ օրենքների պահանջներին համապատասխանության տեսանկյունից նշենք հետեւյալը.

1.«« Ազգային ժողովի կանոնակարգ » Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 1-ին եւ 2-րդ հոդվածներում առաջարկում ենք «հետեւյալ» բառերը փոխարինել «նոր» բառերով, 3-րդ հոդվածի 1-ին կետում «լրացնել» բառից հետո լրացնել «նոր» բառը, 2-րդ կետում եւ 4-րդ հոդվածում «հետեւյալ բովանդակությամբ» բառերը փոխարինել «նոր» բառերով, 5-րդ հոդվածում «լրացնել» բառից հետո լրացնել «նոր» բառը՝ հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 3-րդ մասը:

2. Նույն հիմնավորմամբ «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» (փաստաթղթային կոդ ՝ Պ-1331 -08.05.2019-ՊԻ-011/0) Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 1-ին հոդվածի 1-ին կետում առաջարկում ենք «փոխարինել» բառից հետո լրացնել «նոր» բառը, 2-րդ եւ 3-րդ կետերում «հետեւյալ» բառերը փոխարինել «նոր» բառերով, 2-րդ հոդվածի 3-րդ կետում «հետեւյալ բովանդակությամբ» բառերը փոխարինել «նոր» բառով, 4-րդ կետում «հետեւյալ» բառը փոխարինել «նոր» բառով, 5-րդ կետում «փոխարինել» բառից հետո լրացնել «նոր» բառը, 6-րդ կետում եւ 3-րդ հոդվածում «հետեւյալ» բառերը փոխարինել «նոր» բառերով:

3. «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (փաստաթղթային կոդ ՝ Պ-1332 -08.05.2019-ՊԻ-011/0) , Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 1-ին հոդվածում «փոխարինել» բառից հետո լրացնել «նոր» բառը, 2-րդ կետում «հետեւյալ» բառը փոխարինել «նոր» բառով՝ հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 3-րդ մասը:

4.Վերը նշված հիմնավորմամբ, «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (փաստաթղթային կոդ ՝ Պ-1333 -08.05.2019-ՊԻ-011/0) , Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 1-ին հոդվածի 1-ին կետում առաջարկում ենք «բառերը փոխարինել» բառերից հետո լրացնել «նոր» բառը, 2-րդ կետում «հետեւյալ» բառը փոխարինել «նոր» բառով, 3-րդ կետում «հետեւյալ բովանդակությամբ» բառերը փոխարինել «նոր խմբագրությամբ» բառերով, 2-րդ հոդվածում «հետեւյալ» բառը փոխարինել «նոր» բառով, 3-րդ հոդվածի 3-րդ կետում «հետեւյալ բովանդակությամբ» բառերը փոխարինել «նոր» բառով, 4-րդ կետում «հետեւյալ» բառը փոխարինել «նոր» բառով, 5-րդ կետում «փոխարինել» բառից հետո լրացնել «նոր» բառը, 6-րդ կետում «հետեւյալ» բառը փոխարինել «նոր» բառով:

5. «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (փաստաթղթային կոդ ՝ Պ-1334 -08.05.2019-ՊԻ-011/0) » Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 1-ին հոդվածի 1-ին եւ 2-րդ կետերում «փոխարինել» բառերից հետո լրացնել «նոր» բաերը, 3-րդ կետում «հետեւյալ» բառը փոխարինել «նոր» բառով, 4-րդ եւ 5-րդ կետերում «փոխարինել» բառերից հետո լրացնել «նոր» բառերը՝ հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 3-րդ մասը:

Փաթեթի վերաբերյալայլ դիտողություններ եւ առաջարկություններ չկան:

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՏԵՂԱԿԱԼ`                                         Ս.ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Կատարողներ` Գ. Տոնոյան (հեռ. 011-513-283)

                        Հ. Բաբայան (հեռ. 011-513-283)

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«« Ազգային ժողովի կանոնակարգ » Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (փաստաթղթային կոդ ՝ Պ-133-08.05.2019-ՊԻ-017/0) » , «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» (փաստաթղթային կոդ ՝ Պ-1331 -08.05.2019-ՊԻ-011/0) , «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (փաստաթղթային կոդ ՝ Պ-1332 -08.05.2019-ՊԻ-011/0) , ««Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» (փաստաթղթային կոդ ՝ Պ-1333 -08.05.2019-ՊԻ-011/0) , ««Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» (փաստաթղթային կոդ ՝ Պ-1334 -08.05.2019-ՊԻ-011/0) Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթին առնչվող այլ օրենքի կամ Ազգային ժողովի որոշման ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին

Փաթեթին առնչվող այլ օրենքի կամ Ազգային ժողովի որոշման ընդունման անհրաժեշտությունը բացակայում է:

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՏԵՂԱԿԱԼ`                                       Ս.ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Կատարողներ` Գ. Տոնոյան (հեռ. 011-513-283)

                         Հ. Բաբայան(հեռ. 011-513-283)