Հիմք ընդունելով ‹‹Ազգային ժողովի կանոնակարգ›› Հայաստանի Հարապետության սահմանադրական օրենքի 77-րդ հոդվածի 1-ին մասը և 78-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետը՝ ներկայացնում եմ ‹‹Վիճակախաղերի մասին›› Հայաստանի Հանրապետության օրենքում (այսուհետ՝‹‹Օրենք››) լրացումներ կատարելու մասին›› Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ(այսուհետ՝‹‹Նախագիծ››,կոդ՝Պ-01312.02.2019-ՏՀ-011⁄0) վերաբերյալ հետևյալ առաջարկը.

       Հոդված 5.3 ‹‹Վիճակախաղերի կազմակերպման գործունեության իրականացման համար շենք-շինությունների ընդհանուր մակերեսների սահմանափակումները››

Առաջարկում եմ՝

  1. Բուքմեքերական գրասենյակների համար սահմանել ընդհանուր 100քմ տարածք:

ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ

ԱԺ ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐ

Ա.ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ