ԲԱՆԱՎՈՐ ԱՌԱՋԱՐԿ

««Սպառողական կրեդիտավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»  -076-29.03.2019-ՖՎ-011/0)օրենքի նախագծի վերաբերյալ  

ԱՌԱՋԱՐԿԻ ՀԵՂԻՆԱԿԸ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՅՆ ՄԱՍԸ, ՈՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ Է ԱՌԱՋԱՐԿԸ

ԱՌԱՋԱՐԿԸ

ԱԺ պատգամավորներ՝                          Արտակ Մանուկյան,

Եղիշե Սողոմոնյան

Հոդված 1.  «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2008 թվականի հունիսի 17-ի              ՀՕ-122-Ն օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ  կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

«Հոդված 1.»-ը խմբագրել  հետևյալ ձևով՝  «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2008 թվականի հունիսի 17-ի              ՀՕ-122-Ն օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետը ձևակերպել հետևյալ կերպ. «տասնհինգ միլիոն դրամը գերազանցող կրեդիտավորման պայմանագրերի վրա»