ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

 

«Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ», «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»  ՀՀ օրենքների  նախագծերի վերաբերյալ շահագրգիռ մարմինների առարկությունների և առաջարկությունների

 

հ/հ

Առարկության, առաջարկության հեղինակը¸

Գրության ստացման ամսաթիվը, գրության համարը

Առարկության/ առաջարկության բովանդակությունը

Եզրակացություն

Կատարված փոփոխությունները

 

1

2

3

4

1․

 

ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր Վարդևան Գրիգորյան

04.04.2018թ.

 

1.                    «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի՝

1) 15.2-րդ հոդվածի վերնագրում «հասկացություններ» բառը լրացնել «ը» որոշիչ հոդով։

2) 15.3-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ մասերից հանել «կարաոկեն, դիսկոտեկը, հեստապարային ակումբը, սաունան, բաղնիքը և շոգեբաղնիքը» բառերը։

 

 

2.                    «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 28-րդ կետի «օբյեկտների» բառից հետո հանել «կարաոկեն, դիսկոտեկը, հեստապարային ակումբը, սաունան, բաղնիքը և շոգեբաղնիքը» բառերը։

 

 

3.                     «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի լրացնել 41․1-րդ կետի և 45-րդ հոդվածի 1-ին մասի լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 10-րդ կետի «օբյեկտների» բառից հետո հանել․ «կարաոկեն, դիսկոտեկը, հեստապարային ակումբը, սաունան բաղնիքը և շոգեբաղնիքը» բառերը:

 

 

4.                    Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի 180-րդ հոդվածի 5-6-րդ մասերի «օբյեկտների» բառից հետո հանել․ «(ռեստորաններ, սրճարաններ, բարեր և խոհարարական արտադրանքի պատրաստման և իրացման այլ օբյեկտներ)» և «կարաոկեն, դիսկոտեկը, հեստապարային ակումբը, սաունան բաղնիքը և շոգեբաղնիքը» բառերը:

 

 

5.                    «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի՝

1) 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի 19-րդ կետի «օբյեկտների» բառից հետո հանել․ «կարաոկեն, դիսկոտեկը, հեստապարային ակումբը, սաունան բաղնիքը և շոգեբաղնիքը» բառերը:

2) 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 19-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ․

«19) համայնքի տարածքում սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտի գործունեության թույլտվության համար՝

ա. Կարաոկեի, դիսկոտեկի, բաղնիքի, սանունայի և շոգեբաղնիքի համար օրացուցային տարվա համար` համայնքի վարչական տարածքում տաս հազարից մինչև քսան հազար ՀՀ դրամ, իսկ Երևան քաղաքում՝ երեսուն հազարից մինչև հիսուն հազար ՀՀ դրամ.

բ. Հեստապարային ակումբի համար, օրացուցային տարվա համար` համայնքի վարչական տարածքում հարյուր հազարից մինչև երեք հարյուր հազար ՀՀ դրամ, իսկ Երևան քաղաքում՝ երեք հարյուր հազարից մինչև հինգ հարյուր հազար ՀՀ դրամ»։

Ընդունվել է

 

 

 

 

Ընդունվել է

 

 

 

Ընդունվել է

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընդունվել է

 

 

Ընդունվել է

 

 

Ընդունվել է

 

 

 

 

Ընդունվել է

 

 

 

 

Նախագծում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն:

 

 

 

 

Նախագծում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն:

 

 

 

Նախագծում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն:

 

 

 

 

 

 

Նախագծում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն:

 

 

Նախագծում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն:

 

 

Նախագծում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն:

 

 

 

Նախագծում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: