Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Պ-095-08.04.2019-ՊԻ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության  Քրեական օրենսգիրքը լրացնել նոր՝ 258.2 հոդվածով.

«Հոդված 258.2   Կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը

Կենդանիների նկատմամբ այնպիսի դաժան վերաբերմունքը, որը զուգորդվել է խուլիգանական դրսեւորումներով եւ հանգեցրել է դրանց  ոչնչացմանը կամ խեղմանը՝

պատժվում է տուգանքով՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից  մինչեւ երեքհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ մեկից երեք ամիս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը մեկ տարի ժամկետով:»:

Հոդված 2. Սույն օրենքը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան տասներորդ օրը:

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Առկա վիճակը եւ խնդիրները

ՀՀ-ում  կենդանիների  խեղման, ոչնչացման, խոշտանգման դեպքերը բազմաթիվ են, եւ նման դեպքերի համար ՀՀ քրեական օրենսգրքում ազտազրկումը, որպես պատիժ չի նախատեսվում: Նման երեւույթները, արարքները, հատկապես ԶԼՄ-ներում կամ համացանցում ցուցադրելը կամ տարածելը մեծ թվով մարդկանց պատճառում է խոր հոգեբանական վնաս՝  առաջացնելով հասարակության զայրույթը:

Ստորեւ ներկայացվում է 2018թ. հոկտեմբերից 2019թ. մարտ ամիսներին հասարակական կազմակերպությունների կողմից ներկայացված վիճակագրությունը՝

Գործող Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի կարգավորումներով նշված դաժան արարքների վերաբերյալ նախատեսվում է տուգանք, որը բավարար չԷ, որպեսզի կանխվի նման դեպքերը: Նախագծով առաջարկվում է գործող Վարչական իրավախախտումների վերբերյալ ՀՀ օրենսգրքի  92-րդ հոդվածը՝ ճանաչել ուժը կորցրած եւ  այն կարգավորել ՀՀ քրեական օրենսգրքով: Հատկանշական է, որ նախագծում ներկայացված արարքը, մինչեւ 2003թ. կարգավորվել է նաեւ ՀՀ Քրեական օրենսգրքով: ՀՀ Քրեական օրենսգրքի խնդիրներից է` հանցավոր ոտնձգություններից պաշտպանել հասրակական կարգը եւ բարոյականությունը:

Կենդանիների նկատմամբ դաժանությունը պետք է արգելվի եւ պատժվի, քանի որ այն հանգեցնում է հասարակության շրջանում բռնության եւ ագրեսիվության աճի:

Սույն իրավակարգավորման առնչությամբ հաշվի են առնվել նաեւ միջազգային փորձի ուսումնասիրության արդյունքները, մասնավորապես՝ ուշադրության են արժանացել Ռուսաստանի, Բելառուսի, Ուկրաինայի եւ Վրաստանի Քրեական օրենսգրքերի համապատասխան հոդվածները, որոնցով եւս քրեական պատասխանատվություն է սահմանվում կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունք դրսեւորելու դեպքում: Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ վերոնշյալ գործողությունները կենդանիների նկատմամբ իրականացվում է ինչպես թաքնված այնպես էլ բացահայտ, նման  դաժան վերաբերմունքն ինքնին քրեածին գործոն է, որը կարող է հանցագործություն կատարող անձի կողմից՝  հետագայում  բռնության կիրառման պատճառ հանդիսանալ:

Ակնկալվող արդյունքը

Առաջարկվող կարգավորմամբ հնարավորություն կստեղծվի պաշտպանել կենդանիներին խոշտանգումներից, դաժան վերաբերմունքից եւ հնարավորինս  կկանխվի կենդանիների հանդեպ  նման  գործողություններ կատարելը, ինչպես նաեւ մեծ թվով մարդկանց, առավել եւս անչափահասներին` վերոնշված գործողությունների հետեւանքով պատճառվող խորը հոգեբանական վնասը կանխելու հնարավորություն կստեղծվի:

Տեղեկանք գործող օրենքի փոփոխվող հոդվածների վերաբերյալ
«--»  ապրիլ 2019թ.

ՀՀ  ԱԶԳԱՅՆԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
ԱՐԱՐԱՏ ՄԻՐԶՈՅԱՆԻՆ
Հարգելի՛ պարոն Միրզոյան,

Ղեկավարվելով ՀՀ Սահմանադրության, 109-րդ եւ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 65-րդ եւ 67-րդ հոդվածներով, օրենսդրական նախաձեռնության կարգով Ձեզ եմ ներկայացնում «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» եւ «Վարչական իրավախախտումների մասին Հայաստանի Հանրապետության  օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթը:

Ազգային ժողովի աշխատակարգի 25-րդ կետի համաձայն` գրությանը կցվում են՝

1) օրենքների նախագծերը (հիմնական զեկուցող՝ Նաիրա Զոհրաբյան).

2) օրենքների նախագծերի ընդունման հիմնավորումը.

3) գործող օրենքների  լրացվող եւ փոփոխվող հոդվածների վերաբերյալ տեղեկանքը:

Խնդրում եմ  օրենքների նախագծերի փաթեթը սահմանված կարգով դնել շրջանառության մեջ:
 
 

Հարգանքով՝                             Նաիրա Զոհրաբյան

                                                  Արման Աբովյան

                                                   Էդուարդ Բաբայան

                                                    Շաքե Իսայան