Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-29250-23.09.2019-ՊԻ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊԱՍՏԱՆԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1.    «Փախստականների եւ ապաստանի մասին» 2008 թվականի նոյեմբերի 27-ի  ՀՕ-211-Ն օրենքի 32-րդ հոդվածի  1-ին մասի 10-րդ կետի «մարզպետարանների» բառը փոխարինել «մարզպետների» բառը:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: