Armenian ARMSCII Armenian
Լրամշակված տարբերակ
Կ-29235-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ահաբեկչության դեմ պայքարի մասին» 2005 թվականի մարտի 22-ի ՀO-79-Ն օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-3-րդ կետերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

1) Ազգային անվտանգության ծառայությունը,

2) Ոստիկանությունը,

3) Պաշտպանության նախարարությունը:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Տեղեկանք նախագծում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ

Ամփոփաթերթ