Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Պ-4351-24.12.2019-ՊԱ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդվածը 1. Հայաստանի Հանրապետության 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ » ՀՀ օրենգիրքը  (այսուհետ`օրենգիրք) լրացնել նոր`  124.8-րդ հոդվածով հետեւյալ խմբագրությամբ.

Հոդված 128.8 Տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության կանոնները խախտելը.

1. Տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից դեկտեմբերի 1-ից մինչեւ մարտի 31-ը առանց առանց մեքենայի մոտակա լույսերը միացնելու երթեւեկելը`

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկի չափով:

2. Տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից դեկտեմբերի 1-ից մինչեւ մարտի 31-ը առանց ձմեռային անվադողերի երթեւեկելը`

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Հիմնավորում

Այս նախագծով առաջարկում ենք, որ դեկտեմբերի 1-ից մինչեւ մարտի 31-ը ընկած ժամանակահատվածում վարորդները պարտադիր վերազինվեն ձմեռային անվադողերով, ինչպես նաեւ վարելու ընթացքում միացված լինեն մոտակա լուսային լապտերները: Ներկա իրավիճակը ավտոտրանսպորտային ոլորտում բավականին մտահոգիչ է, քանի որ տարեց տարի ավելանում է տրանսպորտային միջոցների պատահարների թիվը, հատկապես` ձմռանը: Այս նախագծով մենք փորձելու ենք լուծել անվտանգության խնդիրը, քանի որ վարորդների մի մասը ձմռանը երթեւեկում է ամառային անվադողերով եւ նրանք հանդիսանում են առավել վտանգավոր հասարակության համար, որի հետեւանքով ունենում ենք անդառնալի կորուստներ:

Նախագծով սահմանվում է նաեւ վարչական պատասխանատվություն այն վարորդների նկատմամբ, ով խախտել է նախագծով սահմանված պարտադիր դրույթները: Մասնավորապես` դեկտեմբերի 1-ից մինչեւ մարտի 31-ը ընկած ժամանակահատվածում եթե վարորդը երթեւեկում է ամառային անվադողերով, ապա ենթարկվելու է տույժի 20.000 ՀՀ դրամի չափով, ինչպես նաեւ տրանսպորտային միջոցը տեղափոխվելու է հատուկ պահպանվող տարածք: Վերոհիշյալ ժամանակահատվածում եթե վարորդը երթեւեկում է առանց միացված մոտակա լուսային լապտերների ենթարկվելու է տույժի 5.000 ՀՀ դրամի չափով:

Միջազգային փորձը ուսումնասիրելով հասկանում ենք, որ եվրոպական պետությունները դեռ վաղուց գտել են այս խնդրի լուծումը: Մասնավորապես`

Շվեդիա

Շվեդիայի Հանրապետությունում ձմռանը պարտադիր է օգտագործել ձմեռային անվադողեր, անվադողերի պաշտպանիչ շերտը պետք է կազմի 3 մմ խորություն: Ձմեռային անվադողերի օգտագործումը պարտադիր բնույթ է կրում դեկտեմբերի 1-ից մարտի 31-ը ընկած ժամանակահատվածում: Այս պահանջները տարածվում են ինչպես Շվեդիայում, այնպես էլ արտերկրում գրանցված տրանսպորտային միջոցների վրա: Ճանապարհային պայմանները համարվում են ձմեռային, երբ ճանապարհի ցանկացած հատվածում կա ձյուն, սառույց կամ խոնավ ճանապարհ` զուգակցված ջերմաստիճանի մոտ 0-ից ցածր ջերմաստիճանի հետ: Շվեդիայի ճանապահային ոստիկանությունն է  որոշում, թե որ ճանապարհն է հանդիսանում ռիսկային, քանի որ դժվար է նախապես կանխատեսել եղանակային պայմանները, խորհուրդ է տրվում այդ պահին օգտագործել ձմեռային անվադողեր:

Էստոնիա

Ձմեռային անվադողերի օգտագործումը Էստոնիայում պարտադիր է դեկտեմբերի 1-ից մարտի 1-ը ընդհանուր տրանսպորտային միջոցներով մինչեւ 3.5 տոննա: Այս պայմանները կարող են փոփոխվել` կախված եղանակային պայմաններից: Պաշտպանիչ շերտի նվազագույն խորությունը պետք է լինի 3 մմ:

Չեխիա

Նոյեմբերի 1-ից մարտի 31-ը` համապատասխան եղանակային պայմաններում, մինչեւ 3,5 տոննա ընդհանուր քաշ ունեցող տրանսպորտային միջոցները պետք է ունենսն ձմեռային անվադողեր եւ անվադողի պաշտպանիչ շերտի խորությունը պիտի կազմի նվազագույնը 4 մմ: Բոլոր անվահեծերը պետք է լինեն ձմեռային անվադողերով: Այն ճանապարհները, որոնց համար պարտադիր են ձմեռային անվադողերը, նշված են համապատասխան ցուցանակով: Առաջարկվում է օգտագործել ձմեռային անվադողեր, երբ օդի ջերմաստիճանը իջնում է 4օ C- ից ցածր: Ձմեռային անվադողերի բացակայության դեպքում կիրառվում է տուգանք (60-100 եվրո)

Խորվաթիա

Մինչեւ 3.5 տոննա զանգվածով տրանսպորտային միջոցները նոյեմբերի 15-ից մինչեւ ապրիլի 15-ը ձմեռային անվադողեր օգտագործելը կրում է պարտադիր բնույթ: Անվադողերի պաշտպանիչ շերտը պիտի կազմի ոչ պակաս 4 մմ-ից: Օրենքին չենթարկվելու դեպքում կիրառվում է տուգանք շուրջ 100 եվրո:

Ֆինլանդիա

Ձմեռային անվադողերի օգտագործումը Ֆինլանդիայում պարտադիր է դեկտեմբերի 1-ից մինչեւ մարտի 1-ը: Սակայն վարորդներին խորուրդ է տրվում, որ անվադողերը փոխեն արդեն նոյեմբերի 1-ից եւ այն օգտագործեն մինչեւ ապրիլի 15-ը: Պաշտպանիչ շերտի խորությունը պետք է կազմի 3 մմ-ից ոչ պակաս:

Սլովենիա

Ձմեռային անվադողերի օգտագործումը Սլովենիայում պարտադիր է նոյեմբերի 15-ից մարտի 15-ը: Օրենքին չենթարկվելու դեպքում կիրառվում է տուգանք 40 եվրոյի սահմաններում, բացի այդ, եթե այդ տրանսպորտային միջոցը խանգարում է երթեւեկությանը, ապա տուգանքը սահմանվում է 500 եվրոյի չափով:

Ռուսաստան

Մինչեւ 3,5 տոննա ընդհանուր քաշ ունեցող տրանսպորտային միջոցների համար ձմեռային անվադողերի օգտագործումը Ռուսաստանում պարտադիր է դեկտեմբերի 1-ից մարտի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում: Օրենքը չկատարելու դեպքում վարորդը տուգանվում է 500 ռուբլու չափով: Բացի այդ, քանի որ Ռուսաստանի տարածքն ընդգրկում է տարբեր կլիմայական գոտիներ, ՌԴ Երթեւեկության մասին դաշնային օրենքը նախատեսում է տարբեր շրջանների համար ձմեռային անվադողեր օգտագործելու պարտադիր ժամանակահատվածի կանոնակարգումը թողնել տեղական ինքնակառամարման մարմինների հայեցողությանը:

Հայաստանի Հանրապետությունում նախագծի ընդունվելու դեպքում տեսանելի ապագայում ակնկալում ենք, որ ճանապարհատրանսպորտային պատահարները զգալիորեն կնվազեն, հատկապես` ձմռանը, ինչի հետեւանքով մենք կլուծենք անվտանգ երթեւեկելու խնդիրը, ինչպես նաեւ հնարավորինս զերծ կմնանք անդառնալի կորսուտներից:
 
 

Տեղեկանք գործող օրենքի փոփոխվող հոդվածների վերաբերյալ
Հայաստանի Հանրապետության
Ազգային ժողովի նախագահ
ԱՐԱՐԱՏ ՄԻՐԶՈՅԱՆԻՆ

 

Հարգարժա՛ն պարոն Միրզոյան,

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 109-րդ եւ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 65-րդ եւ 67-րդ հոդվածների` օրենսդրական նախաձեռնության կարգով Ձեզ է ներկայացվում «Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքում լրացումներ կատարելու մասին եւ «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության  օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթը:

Ազգային ժողովի աշխատակարգի 25-րդ կետի համաձայն գրությանը կցվում են`

ա) նախագիծը (հիմնական զեկուցող` Արթուր Դալլաքյան)

բ) նախագծի ընդունման հիմնավորումը,

գ) գործող օրենքում փոփոխվող հոդվածի մասին տեղեկանքը

Խնդրում ենք ներկայացված օրենքի նախագիծը սահմանված կարգով դնել շրջանառության մեջ:
 
 
Հարգանքով` ԱՐԹՈՒՐ ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ
ԱՐՏՅՈՄ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ