Armenian ARMSCII Armenian
-41118-05.12.2019,17.01.2020--011/2ٵ

вڲ вڲ

Ȳ ܶ ܺ ܲ겼 ܺ ʲ زܦ ܺ β ز

Հոդված 1 «Ավտոմոբիլային տրանսպորտով վտանգավոր բեռներ և չվնասազերծված տարաներ փոխադրելու մասին» 2012 թվականի փետրվարի 27ի ՀՕ30Ն օրենքի 11րդ հոդվածի 1ին մասի 2րդ կետի «բնապահպանության» և «բնապահպանական» բառերը փոխարինել «շրջակա միջավայրի պահպանության» բառերով:

Հոդված 2 Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: