Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Պ-570-15.04.2020-ՏՀ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի նոյեմբերի 20-ի «Պետական սահմանի մասին» օրենքի (այսուհետ` Oրենք) 14-րդ հոդվածում`

1) «սահմանային» բառից հետո լրացնել «ավտոտրանսպորտային» բառը,

2) լրացնել նոր պարբերություն` հետեւյալ խմբագրությամբ.

Պետական սահմանի անցման կետերում ավտոտրանսպորտային օրենսդրության պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում է տրանսպորտի բնագավառում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմինը:

Հոդված 2. Օրենքի 27-րդ հոդվածում «սահմանային» բառից հետո լրացնել «ավտոտրանսպորտային» բառը.

Հոդված 3. Սույն օրենքը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից 1 ամիս անց: