Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Պ-581-20.04.2020-ՏՀ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի հոկտեմբերի 4-ի ՀՕ-165-Ն հարկային օրենսգրքի 272-րդ հոդվածի հավելված 3-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«Հավելված 3

Ցանկ

գործունեության տեսակների, որոնք կարող են իրականացվել միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվող՝ անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց կողմից

  Գործունեության տեսակները
1. Բնակչության պատվերով կատարվող`
1) կոշիկի եւ կաշվե գալանտերեայի եւ համանման այլ արտադրատեսակների արտադրություն, կոշիկի եւ կաշվե գալանտերեայի պարագաների արտադրություն, կոշիկի եւ կաշվե արտադրատեսակների նորոգում
2) հագուստի արտադրություն եւ նորոգում
3) գլխարկների արտադրություն եւ նորոգում
4) գորգերի եւ գորգագործական արտադրատեսակների արտադրություն եւ նորոգում
5) փայտյա իրերի պատրաստում, կահույքի եւ տան կահավորանքի նորոգում
6) ոչ թանկարժեք զարդերի արտադրություն եւ նորոգում
7) համակարգչային տեխնիկայի, հեռուստացույցների, լվացքի մեքենաների, օդորակիչների եւ այլ կենցաղային տեխնիկայի նորոգում, ծրագրային սպասարկում
8) հեծանիվների եւ հաշմանդամների սայլակների արտադրություն, անձնական օգտագործման եւ կենցաղային այլ արտադրատեսակների նորոգում
9) տնտեսական եւ գեղազարդ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն
10) այլ ճենապակե եւ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն
11) թիթեղագործական գործունեություն
12) ներտնային վերանորոգման աշխատանքների իրականացում
13) ներտնային ջրամատակարարման, ջրահեռացման եւ ջեռուցման համակարգերի վերանորոգում եւ մոնտաժ
14) բանալիների` այդ թվում էլեկտրոնային, պատրաստում եւ վերանորոգում
15) մատնահարդարի եւ վարսահարդարի ներտնային ծառայություն
16) Էլեկտրական լարերի ներտնային մոնտաժ եւ սպասարկում
17) երաժշտական գործիքների ներտնային վերանորոգում եւ սպասարկում
18) ներտնային մաքրման ծառայություն
19) մեծահասակների եւ երեխաների համար դայակի ներտնային ծառայություն
2. Ժամացույցների, ժամանակաչափ սարքերի նորոգում, երաժշտական գործիքների նորոգում
3. Նեղ մասնագիտական գիտելիքների ձեռքբերման այլ դասընթացներ
4. Լեզուների ուսուցման դասընթացներ
5. Բարձրագույն եւ այլ հաստատություններ ընդունվելու համար նախապատրաստական դասընթացներ
6. Պարեր, երգեցողություն դասավանդողների գործունեություն
7. Կատարողական արվեստի բնագավառում գործունեություն, կատարողական արվեստի բնագավառում օժանդակ գործունեություն
8. Ստեղծագործական գործունեություն
9. Խնջույքավարների գործունեություն
10. Կրթական գործունեություն եւ արտադպրոցական դաստիարակություն մարմնամարզության եւ սպորտի բնագավառում
11. Մասնավոր տնային տնտեսություններում ծառայությունների մատուցում (առանց տարբերակման) սեփական սպառման համար
12. Դարբնոցային գործունեություն
13. Զբոսաշրջային տների միջոցով հյուրանոցային ծառայությունների մատուցում (այդ թվում` այդ ծառայությունների հետ անմիջականորեն կապված` հանրային սննդի (նախաճաշ, ճաշ, ընթրիք) ոլորտի գործունեությունը)»

Գործունեության տեսակները
1. Բնակչության պատվերով կատարվող`
1) կոշիկի եւ կաշվե գալանտերեայի եւ համանման այլ արտադրատեսակների արտադրություն, կոշիկի եւ կաշվե գալանտերեայի պարագաների արտադրություն, կոշիկի եւ կաշվե արտադրատեսակների նորոգում
2) հագուստի արտադրություն եւ նորոգում
3) գլխարկների արտադրություն եւ նորոգում
4) գորգերի եւ գորգագործական արտադրատեսակների արտադրություն եւ նորոգում
5) փայտյա իրերի պատրաստում, կահույքի եւ տան կահավորանքի նորոգում
6) ոչ թանկարժեք զարդերի արտադրություն եւ նորոգում
7) համակարգչային տեխնիկայի, հեռուստացույցների, լվացքի մեքենաների, օդորակիչների եւ այլ կենցաղային տեխնիկայի նորոգում, ծրագրային սպասարկում
8) հեծանիվների եւ հաշմանդամների սայլակների արտադրություն, անձնական օգտագործման եւ կենցաղային այլ արտադրատեսակների նորոգում
9) տնտեսական եւ գեղազարդ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն
10) այլ ճենապակե եւ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն
11) թիթեղագործական գործունեություն
12) ներտնային վերանորոգման աշխատանքների իրականացում
13) ներտնային ջրամատակարարման, ջրահեռացման եւ ջեռուցման համակարգերի վերանորոգում եւ մոնտաժ
14) բանալիների` այդ թվում էլեկտրոնային, պատրաստում եւ վերանորոգում
15) մատնահարդարի եւ վարսահարդարի ներտնային ծառայություն
16) Էլեկտրական լարերի ներտնային մոնտաժ եւ սպասարկում
17) երաժշտական գործիքների ներտնային վերանորոգում եւ սպասարկում
18) ներտնային մաքրման ծառայություն
19) մեծահասակների եւ երեխաների համար դայակի ներտնային ծառայություն
2. Ժամացույցների, ժամանակաչափ սարքերի նորոգում, երաժշտական գործիքների նորոգում
3. Նեղ մասնագիտական գիտելիքների ձեռքբերման այլ դասընթացներ
4. Լեզուների ուսուցման դասընթացներ
5. Բարձրագույն եւ այլ հաստատություններ ընդունվելու համար նախապատրաստական դասընթացներ
6. Պարեր, երգեցողություն դասավանդողների գործունեություն
7. Կատարողական արվեստի բնագավառում գործունեություն, կատարողական արվեստի բնագավառում օժանդակ գործունեություն
8. Ստեղծագործական գործունեություն
9. Խնջույքավարների գործունեություն
10. Կրթական գործունեություն եւ արտադպրոցական դաստիարակություն մարմնամարզության եւ սպորտի բնագավառում
11. Մասնավոր տնային տնտեսություններում ծառայությունների մատուցում (առանց տարբերակման) սեփական սպառման համար
12. Դարբնոցային գործունեություն
13. Զբոսաշրջային տների միջոցով հյուրանոցային ծառայությունների մատուցում (այդ թվում` այդ ծառայությունների հետ անմիջականորեն կապված` հանրային սննդի (նախաճաշ, ճաշ, ընթրիք) ոլորտի գործունեությունը)»

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից: