Armenian ARMSCII Armenian
Պ-569-15.04.2020,25.05.2020-ՏՀ-011/2ամբ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված  1. «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» 2006 թվականի դեկտեմբերի 5-ի ՀՕ-233-Ն օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին նախադասությունը «եւ ավտոբուսները» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ միկրոավտոբուսները» բառերով, իսկ «տախոգրաֆով» բառից առաջ՝ «թվային» բառով:

Հոդված  2.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի մարտի 1-ից: