Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-6641-18.06.2020-ՏՀ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի փետրվարի 10-ի օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի գ) կետի 8-րդ պարբերությունում «լիցենզիա» բառից հետո ավելացնել «կամ ընդերքօգտագորման իրավունք» բառերով, իսկ «տված» բառը փոխարինել «տրամադրած» բառով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: