Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Խ-7506-30.09.2020-ՊԻ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՏԵՍԱԼՍՈՂԱԿԱՆ ՄԵԴԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Տեսալսողական մեդիայի մասին» 2020 թվականի հուլիսի 16-ի ՀՕ-395-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 8-րդ եւ 9-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված  2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի հունվարի 1-ից: