Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-81910-22.12.2020-ՏՀ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Սնանկության մասին» 2006 թվականի դեկտեմբերի 25-ի ՀՕ-51-Ն օրենքի 13-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «թ» կետում եւ 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի «գ» կետում «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական» բառերը փոխարինել «Մրցակցության պաշտպանության» բառերով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից մեկամսյա ժամկետում: