Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Պ-0474-23.09.2021-ՊԻ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» 2021 թվականի մարտի 24-ի թիվ ՀՕ-152-Ն օրենքի 11-րդ հոդվածի 4-րդ մասում՝
 
  Հակակոռուպցիոն կոմիտեի օպերլիազոր 4.50
 
տողից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր տողեր.
 
  Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի խորհրդական 4.75
  Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի մամուլի քարտուղար 4.50
  Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի օգնական 4.50
  Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի տեղակալի օգնական 3.50

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում «Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվանից: